118 regio's en lokale autoriteiten sluiten zich aan bij de EU-missie voor aanpassing aan de klimaatverandering

  • 21 juni 2022

Op 7 juni heeft de Europese Commissie de eerste 118 regio's en lokale autoriteiten aangekondigd die zullen deelnemen aan de EU-missie voor aanpassing aan de klimaatverandering (de “missie Aanpassing”), die de Europese Green Deal en de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering zal ondersteunen.

Deze regio's en lokale autoriteiten zullen het handvest van de missie ondertekenen op het eerste forum van de EU-missie voor aanpassing aan de klimaatverandering van het Comité van de Regio's. Nog eens 17 particuliere bedrijven, dienstencentra, onderzoeksnetwerken en lokale actiegroepen die zich inzetten voor de verbetering van de klimaatbestendigheid zullen het handvest onderschrijven en vrienden van de missie worden. De 118 ondertekenaars zijn afkomstig uit 18 lidstaten, waarbij nog eens 6 partijen afkomstig zijn uit landen die geassocieerd zijn of mogelijk geassocieerd zullen zijn met Horizon Europa, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU.

De klimaatverandering eist nu al zijn tol in Europa, onder meer door dodelijke hittegolven, verwoestende overstromingen en stijgende zeespiegels waardoor kustlijnen eroderen. Dit is niet alleen van belang voor het milieu en de economie, maar ook voor de gezondheid van de Europeanen. We moeten sneller met oplossingen komen die onze klimaatbestendigheid verhogen, want de frequentie en ernst van extreme klimatologische omstandigheden en weersverschijnselen nemen toe. De missie Aanpassing heeft tot doel ten minste 150 regio's en gemeenschappen te ondersteunen bij het versnellen van hun transformatie naar klimaatbestendigheid tegen 2030. De missie zal die regio's en lokale autoriteiten helpen om klimaatrisico's beter te begrijpen, beter erop voorbereid te zijn en beter ermee om te gaan, en om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om klimaatbestendiger te worden.

Voor de periode 2021-2023 zal 370 miljoen euro aan financiering in het kader van Horizon Europa voor de missie Aanpassing worden uitgetrokken. De onderzoeks- en innovatieacties zullen gericht zijn op de wederopbouw in gebieden die worden getroffen door extreme weersomstandigheden, het herstellen van overstromingsvlakten, verticale landbouw, prototypes van verzekeringsbenaderingen of het creëren van een “perfect aangepaste” stad die bestand is tegen stormen en hittegolven. Er is ook de mogelijkheid om gezamenlijke initiatieven op te zetten met andere EU-missies en -programma's. De missie biedt ook netwerkmogelijkheden, uitwisseling van beste praktijken tussen regio's en lokale autoriteiten en steun om de burgers bij de missie te betrekken.

De Commissie en het Comité van de Regio's moedigen andere kandidaten uit alle lidstaten aan zich bij de missie aan te sluiten. Zo kunnen de aanpassingsmaatregelen zo breed mogelijk in Europa worden toegepast en lopen wij voorop, de weg naar een klimaatbestendige toekomst.

Lees hier het volledige persbericht.

Bron: IP/22/3527