12-13/7/21: European Matchmaking event - Ontwikkeling en productie van COVID-19 therapeutics

  • 11 juni 2021

Met gerichte 1:1 bijeenkomsten kunt u kennis opdoen en nieuwe zakelijke contacten leggen!

Voortbouwend op de ervaring van de EU Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19-vaccins, wil de Europese Commissie de samenwerking tussen actoren in de toeleveringsketen vergemakkelijken om ervoor te zorgen dat de beschikbare geneesmiddelen zo snel mogelijk in voldoende hoeveelheid worden geproduceerd. In de context van een sterke vraag blijft het cruciaal om te zorgen voor een snelle productie van huidige en nieuwe therapieën tegen COVID-19. Om de industrie te ondersteunen, organiseert de Commissie de pan-EU-matchmaking-evenementen voor alle actoren in de toeleveringsketen, zodat zij oplossingen vinden voor de knelpunten die zich voordoen.

Geneesmiddelen voor COVID-19 bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase. Daarom is het doel van dit evenement om de ontwikkeling van nieuwe en hergebruikte geneesmiddelen voor COVID-19-therapieën, d.w.z. geneesmiddelen die specifiek zijn ontwikkeld voor een indicatie voor de behandeling van COVID-19, in alle stadia van de COVID-19-ziekte te helpen versnellen en de productiecapaciteit van de EU voor farmaceutische producten te mobiliseren voor hun potentiële productie.

De doelgroep is de hele EU COVID-19 therapeutische waardeketen, te beginnen met onderzoekers en ontwikkelaars, via productiebedrijven en vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, die dergelijke therapieën toepassen op hun patiënten. De aanbieders van ondersteunende diensten zoals diensten op het gebied van klinische proeven, leveranciers van accessoires (bv. flacons, spuiten, buizen enz.), financieringsverstrekkers en openbare aanbesteders worden ook uitgenodigd om aan het evenement deel te nemen.

Het evenement vindt virtueel plaats op 12 en 13 juli 2021 en begint met een seminarie van een halve dag met een welkom door commissaris Breton en commissaris Kyriakides. Daarna heeft u anderhalve dag de kans om 1-op-1 gesprekken te voeren met potentiële partners.

De doelstellingen van het evenement zijn:

  • Ondersteuning van de versnelling van de ontwikkeling en opschaling van covid-19 therapeutische productie
  • De deelname van EU-bedrijven aan de waardeketens van Covid-19-therapieën vergroten.
  • De verbindingen versnellen tussen therapeutische ontwikkelaars, investeerders en bedrijven zoals EU Contract (Development and) Manufacturing Organisations (CDMO's/CMO's), fill & finish, equipment producers, packaging, storage etc.
  • Hulp bij de retro-planningsstrategie voor de huidige en toekomstige therapeutische productie.

Om te kunnen deelnemen, moeten Europese bedrijven voldoen aan de vereisten vermeld in de ‘Call for Expression of Interest’ van het evenement.

Deadline voor inschrijving: 25/06/2021 (13h00).

Meer informatie en inschrijven: European Matchmaking event - Development and production of COVID-19 therapeutics - Info (b2match.io)