12/11/20 - Belgisch lanceringsevent voor Horizon Europe

  • 22 oktober 2020

De start van het nieuwe Europese Onderzoeks-en Innovatieprogramma, Horizon Europe, komt met rasse schreden dichterbij. De onderhandelingen zitten in de finale fase en het is dus tijd om dit programma aan de Belgische onderzoeksintensieve spelers te presenteren. 

Hiertoe organiseren de drie Belgische regio’s en het federale niveau een gezamenlijk event dat virtueel doorgaat op 12 november tussen 14 en 16u. De heer Jean-Eric Paquet van de Europese Commissie zal alle nieuwigheden voorstellen en ook al uw vragen beantwoorden. Nadien zullen een kmo en een academicus hun ervaringen weergeven van hun deelname aan projecten binnen Horizon 2020, de voorloper van Horizon Europe. Tot slot stellen wij alle actoren voor die betrokken zijn bij de voorbereiding van dit programma evenals zij die u kunnen helpen bij het indienen van uw project. 

Door de Covid-maatregelen is het dit jaar een online event (Zoom) maar gezien netwerking zeer belangrijk is bij Europese projecten, vragen wij u om volgend jaar 8 november reeds vrij te houden in uw agenda. Dan plannen wij terug een fysieke bijeenkomst. 

Deze sessie staat open voor alle Belgische stakeholders. Deelname is daarnaast vrij en u kan zich registreren via deze link https://www.horizon-europe-info-sessions.be/event/horizon-europe-belgian-launch-event/