30/09/21: deadline om uw EUIPO merk- en modelaanvragen die nog niet geregistreerd waren op 1 januari 2021 te beschermen in de UK

  • 26 juli 2021

Bij het verlaten van de Europese Unie door de UK, was er in het terugtrekkingsakkoord voorzien dat alle op 1 januari 2021 geregistreerde Uniemerken en Gemeenschapsmodellen automatisch overgezet zouden worden naar een UK equivalent zodat de bescherming in de UK verzekerd bleef.

Echter, EU-aanvragen van merken en/of modellen die op 31 december nog niet ‘geregistreerd’ waren vallen niet onder deze regeling en verkrijgen dus ook niet automatisch een nationaal recht in de UK.

Wilt u toch ook bescherming voor deze merken en/of modellen in de UK, dan moet u effectief een nieuwe aanvraag doen bij het IPO UK. Doe dit zeker voor 30 september 2021, want tot uiterlijk die datum kan u een aanvraag indienen voor een gelijkwaardig recht in de UK, waarbij u de eerdere datum van indiening van het EU-recht kan claimen.

 

 

Meer info:

Claiming an EU filing date on UK cases - 30 September 2021 deadline - GOV.UK (www.gov.uk)

Claiming an EU filing date on UK cases - 30 September 2021 deadline - GOV.UK (www.gov.uk)