Belangrijke stap naar het Unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC)

  • 20 januari 2022

Na jarenlange strubbelingen, komt er nu door de ratificatie van Oostenrijk toch schot in de realisatie van het Unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC). Dit Unitair octrooi is een octrooi dat geldig zal zijn in alle deelnemende EU-staten en een stuk goedkoper te bekomen dan nu het geval is.

Het Unified Patent Court (UPC) is de Europese Octrooirechtbank die bevoegd zal zijn voor geschillen over deze Unitaire octrooien en de bestaande Europese octrooien.

Door de ratificatie van Oostenrijk is het startschot nu echt gegeven voor een voorlopige inwerkingtreding van het systeem waardoor in de komende maanden het Unitair octrooi en het UPC daadwerkelijk vorm gegeven kan worden. En het belooft een warme herfst te worden op octrooivlak want dan zou de verwachte sunrise periode ingaan: tijdens deze periode kunnen huidige Europese octrooihouders immers een opt-out kiezen voor dit octrooi waardoor het buiten de toepassing van het UPC valt. Ten slotte wordt de definitieve inwerkingtreding van het Unitair octrooi en UPC verwacht eind dit jaar of begin 2023.

Meer info vindt u terug op de European Patent Office website: EPO - Provisional application of the UPCA to start

Vragen over intellectuele eigendom, contacteer annemie.hautekiet@vlaio.be