Brexit: steun voor werkgevers

  • 11 maart 2021

Er zijn ondersteunende maatregelen voorzien voor de ondernemingen die in economische moeilijkheden verkeren als gevolg van de Brexit. Deze tijdelijke federale crisismaatregelen zijn gelanceerd ter ondersteuning van de tewerkstelling van werknemers (bron: VLAIO).

De maatregelen zijn operationeel van 22 maart 2021 tot en met 21 maart 2022. Het gaat om:

  • tijdelijke collectieve regeling economische werkloosheid
  • tijdelijke collectieve regeling schorsingsdagen bedienden wegens werkgebrek
  • tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties
  • tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering Brexit.

Om toegang te krijgen tot de steunmaatregelen moeten de werkgevers een aanvraag indienen bij de Directie van de Begeleiding van de werkgevers in moeilijkheden en in herstructurering van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wie komt er in aanmerking?

‘Werkgevers in moeilijkheden’ kunnen gebruik maken van de maatregelen, maar de bedrijven moeten een daling van de omzet, productie of het aantal bestellingen kunnen aantonen van minstens 5% vanwege de Brexit. Deze daling moet blijken uit een vergelijking tussen de gegevens van één van de twee maanden die de aanvraag tot erkenning van ‘werkgever in moeilijkheden’ voorafgaat, en de overeenstemmende maand van één van de twee kalenderjaren die aan de aanvraag voorafgaat.

De ‘werkgever in moeilijkheden’ moet ook gebonden zijn door:

  • ofwel een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten in het bevoegde paritair comité
  • ofwel wanneer de onderneming beschikt over een syndicale delegatie en hogergenoemd cao ontbreekt: een cao gesloten op het niveau van de onderneming
  • ofwel wanneer de onderneming beschikt over geen syndicale delegatie en het hogergenoemd cao ontbreekt: een erkenning als werkgever in moeilijkheden of een cao gesloten op het niveau van de onderneming.

Meer informatie over de steunmaatregelen op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/brexit-steun-voor-werkgevers