Business opbouwen is een werk van lange adem

De Plazza Group uit Genk ontwikkelde enkele jaren geleden een online sales platform. Sindsdien is zaakvoerder Jo Beuls continu op zoek naar nieuwe producten voor zijn webwinkel. Daarvoor klopte hij onder meer aan bij het Enterprise Europe Network. Via die weg vond hij reeds een aantal nieuwe leveranciers in het buitenland. In de voorlopig laatste samenwerking, die opgestart werd met een Nederlands bedrijf dat een oplossing heeft voor hoofdluizen, zit naar de toekomst toe het meeste potentieel.

Ondernemer Jo Beuls is op de eerste plaats op zoek naar overstocks van merkartikelen voor huis, tuin en vrije tijd, maar nieuwe, innovatieve producten die online kunnen verkocht worden, interesseren hem nog meer. Samen met Eddy Vanschoonbeek van het Enterprise Europe Network in Hasselt werd een profiel opgesteld om internationaal partners te zoeken. Dat profiel werd in 2017 gepubliceerd in de Partnering Opportunities Database (POD) en leverde enorm veel reacties op van buitenlandse bedrijven, de ene al relevanter dan de andere. Een aantal van die contacten leidden intussen tot een overeenkomst van het Belgisch e-commerce bedrijf en de buitenlandse leveranciers.

Eind februari 2018 raakte Marielle Vermunt, Adviseur Ondernemersondersteuning bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam en lokaal aanspreekpunt van het Enterprise Europe Network in Nederland, in contact met Nicolette Mak van De Luizenkap. Dit Nederlands bedrijf had net een innovatief product ontwikkeld: een natuurlijke, maar zeer afdoende oplossing tegen hoofdluis. De luizenkap is een latex badmuts met een vulopening aan de bovenkant, langs waar ze gevuld wordt met zonnebloem- of olijfolie. De olie moet tien minuten intrekken en wordt vervolgens uit de haren gekamd. Deze behandeling moet na negen dagen herhaald worden. Daarna zijn alle luizen definitief verdwenen. In Nederland is De Luizenkap sinds februari 2017 op de markt, maar het bedrijf wou ook in andere landen verkopen en zocht daarvoor commerciële partners en distributeurs. Nicolette doorzocht de databank met samenwerkingsopportuniteiten van het Enterprise Europe Network en reageerde op het profiel van de Plazza Group.

De Plazza Group was meteen erg gecharmeerd door het aangeboden product, dat zich perfect leent voor online verkoop, maar toch waren er aanvankelijk nog heel wat obstakels die een onmiddellijke samenwerking in de weg stonden. Zo moest uitgemaakt worden wie verantwoordelijk was voor de opmaak van de documentatie en de vertaling ervan. In juni 2018 bereikten beide partijen een akkoord en kon de verkoop starten. Twee verschillende maten van luizenkappen werden aangeboden op het web platform. In het begin ging een deel van de nieuwe verkoop via de website ten koste van de bestaande omzet van de Luizenkap omdat de Belgische website beter vindbaar is en door hun connecties met andere platforms, maar naderhand nam de totale omzet gestaag toe.

Tot hiertoe verloopt de verkoop volledig volgens verwachting en biedt de Belgisch-Nederlandse samenwerking niets dan voordelen. De Plazza Group is veel beter georganiseerd op logistiek vlak, wat resulteert in snellere leveringen en dat is voor dit product uiterst belangrijk. De Luizenkap kan zich op de productie concentreren en slaagde er al in om de maakprijs te drukken dankzij de grotere verkoopvolumes.

Dit alles is echter nog maar een begin. Hoewel de verkoop vlot loopt, blijft de gerealiseerde omzet nog steeds beperkt. Het gaat immers over een vrij goedkoop product dat tot hiertoe enkel in Nederland en in België aan de man gebracht wordt. Dat kan op termijn veranderen. De voorbereidingen zijn volop bezig om het product ook in Frankrijk en in Duitsland te lanceren, twee reuze markten die de verkoop een boost kunnen geven. Het plan is om daarna nog andere Europese landen te gaan bedienen. De luizenkap wordt dan een massaproduct, waardoor productiekosten verder dalen en de marges vergroten.

De toekomst van de luizenkap oogt dus veelbelovend. “Maar”, stelt zaakvoerder Jo Beuls. “Dat gaat allemaal niet vanzelf. Elke nieuwe stap betekent heel veel werk. Je moet resultaten over meerdere jaren bekijken. Het is de verwachting dat dit contact, dat geïnitieerd werd door de medewerkers van het Enterprise Europe Network, binnen vijf jaar een enorme impact zal gehad hebben op de ontwikkeling van ons bedrijf en dat van onze Nederlandse business partner. Zolang moeten we geduldig verder bouwen. Wel zijn wij het Netwerk nu al zeer erkentelijk. Bedankt hiervoor!”

ondernemer met product