Commissie bevordert bescherming van Europese ambachtelijke en industriële producten in de EU

  • 19 april 2022

De Commissie heeft voor het eerst een kader voorgesteld om de intellectuele eigendom te beschermen van ambachtelijke en industriële producten die steunen op de originaliteit en authenticiteit van traditionele methoden uit hun regio's. Dit kader heeft bijvoorbeeld betrekking op producten als glas uit Murano, tweed uit Donegal, porselein uit Limoges, bestek uit Solingen en aardewerk uit Bolesławiec. Hoewel deze producten op Europees en soms op wereldniveau een zekere reputatie en aanzien genieten, beschikken producenten tot nog toe niet over een beschermde EU-aanduiding waarmee de oorsprong en reputatie van hun producten wordt gekoppeld aan de kwaliteit ervan.

Met het voorstel voor een verordening van vandaag bouwt de Commissie voort op het succes van het systeem voor geografische aanduidingen voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten door producenten in staat te stellen ambachtelijke en industriële producten die met hun regio worden geassocieerd, en de traditionele kennis daarvan, te beschermen, hetgeen gevolgen heeft in Europa en daarbuiten. Met de verordening wordt voorzien in een beschermde EU-aanduiding, waardoor consumenten de kwaliteit van dergelijke producten gemakkelijker kunnen herkennen en beter geïnformeerde keuzes kunnen maken. Daarmee worden vaardigheden en banen in Europese regio's bevorderd, aangetrokken en behouden, hetgeen bijdraagt aan de economische ontwikkeling van die regio's. Met het voorstel wordt er ook voor gezorgd dat traditionele ambachtelijke en industriële producten gelijk worden gesteld aan landbouwproducten met een bestaande beschermde geografische aanduiding. 

Het volledige persbericht kan je hier lezen.

Bron: IP/22/2406