Commissie publiceert rapport 2022 over duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de EU

  • 30 mei 2022

Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, publiceert vandaag het rapport “Sustainable development in the European Union — 2022 monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context”, dat een statistisch overzicht geeft van de vooruitgang bij het bereiken van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de EU.

Uit de gegevens in het verslag blijkt dat de EU de afgelopen vijf jaar voor de meeste doelstellingen vooruitgang heeft geboekt, overeenkomstig de prioriteiten van de Commissie op belangrijke beleidsterreinen zoals de Europese Green Deal, de digitale strategie en het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. Bij het bereiken van sommige doelstellingen is sneller vooruitgang geboekt dan bij andere, en voor slechts enkele specifieke duurzameontwikkelingsdoelstellingen was er sprake van achteruitgang.

Het ongeziene instrument NextGenerationEU dat de Commissie in reactie op de pandemie heeft uitgewerkt, en de hervormingen en investeringen waarin de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten voorzien, zullen een belangrijke bijdrage leveren om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de EU in de toekomst te verwezenlijken.

De belangrijkste bevindingen kunt u lezen in het persbericht van 23 mei 2022.

 

Bron: IP/22/3212