Commissie vraagt advies over herziening REACH

  • 25 januari 2022

Op 20/01/22 startte de Commissie een openbare raadpleging over de herziening van de verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). De herziening heeft tot doel de EU-regels inzake chemische stoffen in overeenstemming te brengen met de ambitie van de Commissie voor veilige en duurzame chemische stoffen en een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu, met behoud van de interne markt. De geplande herziening van REACH is een van de acties die zijn aangekondigd in de strategie voor duurzaamheid van chemische stoffen.

U kunt bijdragen aan deze raadpleging door de vragenlijst in te vullen voor  15/04/22: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedREACHRevision2022

Meer info: Wetgeving inzake chemische stoffen – herziening van de REACH-verordening met het oog op een gifvrij milieu (europa.eu)