Connecting Europe Facility (CEF)

Laatste revisiedatum: 27/04/2020

Wat houdt de maatregel in?

Connecting Europe Facility (CEF) richt zich tot drie infrastructuursectoren: telecom (CEF Telecom), energie (CEF Energy) en transport (CEF Transport). De centrale doelstelling is het connecteren van alle EU-lidstaten en de infrastructuur te verbeteren op het vlak van energievoorziening, telecommunicatienetwerken en transportnetwerken. Het is een sleutelelement in het overkoepelende ‘European infrastructure package’. Dit Europees programma verleent cofinanciering aan bedrijven die investeren in duurzame infrastructuur.

Meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.