Connecting Europe Facility (CEF)

Wat houdt de maatregel in

Connecting Europe Facility (CEF) richt zich tot drie infrastructuursectoren: digitaal, energie en transport. De centrale doelstelling is het verbinden van alle EU-lidstaten en de infrastructuur te verbeteren op het vlak van energievoorziening, telecommunicatienetwerken en transportnetwerken.

De Europese Commissie stelt jaarlijkse werkprogramma’s op die deze doelstellingen omzetten in concrete acties.

Op periodieke basis publiceren zij deze op de website van INEA.

Nieuw voor de programmaperiode 2021-2027 is dat 60% van het budget naar projecten zal gaan die bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Er is daarnaast ook een bijzondere focus op synergiën tussen de drie netwerken (digitaal, energie en transport).
 

Meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.