COVID-19-herstel door duurzame groei van het toerisme en ondersteuning van kmo's

  • 10 december 2021

De oproep voor het indienen van voorstellen voor COVID-19-herstel door duurzame groei van het toerisme en ondersteuning van kmo's (SMP-COSME-2021-TOURSME) is open vanaf 9 december 2021. Uiterste indieningsdatum: 16/02/22.

Toerisme is een van de sectoren die het meest acuut en alomtegenwoordig zijn getroffen door de COVID-19-pandemie. Reisverboden, lockdowns en veiligheidsproblemen hebben allemaal bijgedragen aan het beperken van de groei en ontwikkeling van het toeristische ecosysteem in de hele EU, met name voor accommodatiediensten, vliegreizen, beurzen en culturele evenementen, met ernstige overloopeffecten op de economische vooruitzichten van de Unie. Gemiddeld is het toerisme goed voor 11% van het bbp van de EU.

Terwijl de intensieve COVID-19-vaccinatiecampagnes in heel Europa het reizen en de lokale toeristische activiteiten mogelijk maken om opnieuw van start te gaan, moet de crisis worden aangegrepen om het toeristische ecosysteem in de richting van duurzamere, slimmere en veerkrachtigere praktijken te sturen. Deze oproep tot het indienen van voorstellen maakt deel uit van de algemene COVID-19-herstelstrategie voor een ecosysteem voor duurzaam toerisme, maar is in overeenstemming met de prioriteiten van de kmo-strategie van de Europese Commissie en de geactualiseerde Europese industriële strategie.

De algemene doelstelling van de actie is het monitoren van de duurzaamheidsprestaties van kmo's in de toeristische sector en het vergroten van hun bewustzijn, ontwikkeling en capaciteit op het gebied van duurzame innovaties. De actie is ook bedoeld om kleine en middelgrote ondernemingen in het toerisme te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en capaciteiten op het gebied van duurzaam toerisme; het bieden van capaciteitsopbouw, inzichten in de waardeketen en technische bijstand aan kmo's; een monitoringkader te ontwikkelen dat regelmatig gegevens over de duurzaamheidsprestaties van kmo's verzamelt en beschikbaar stelt; het bevorderen van innovatieve oplossingen voor duurzaam toerisme; en doeltreffende mechanismen op te zetten voor de uitwisseling van beste praktijken en de verspreiding van overdraagbare instrumenten en kennis tussen kmo's, ook op Europees niveau.

Voor meer informatie, waaronder het call-mandaat, naast de aanvraagprocedure, kunt u het EU-portaal voor financiering en aanbestedingen raadplegen.

Bron: EISMEA, EC

COVID-19-herstel door duurzame groei van het toerisme en ondersteuning van het MKB (SMP-COSME-2021-TOURSME) (europa.eu)