EU-initiatieven

12-13/7/21: European Matchmaking event - Ontwikkeling en productie van COVID-19 therapeutics
covid

Met gerichte 1:1 bijeenkomsten kunt u kennis opdoen en nieuwe zakelijke contacten leggen!

Voortbouwend op de ervaring van de EU Task Force for Industrial Scale-up of COVID-19-vaccins, wil de Europese Commissie de samenwerking tussen actoren in de toeleveringsketen vergemakkelijken om ervoor te zorgen dat de beschikbare geneesmiddelen zo snel mogelijk in voldoende hoeveelheid worden geproduceerd. In de context van een sterke vraag blijft het cruciaal om te zorgen voor een snelle productie van huidige en nieuwe therapieën tegen COVID-19. Om de industrie te ondersteunen, organiseert de Commissie de pan-EU-matchmaking-evenementen voor alle actoren in de toeleveringsketen, zodat zij oplossingen vinden voor de knelpunten die zich voordoen.

Geneesmiddelen voor COVID-19 bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase. Daarom is het doel van dit evenement om de ontwikkeling van nieuwe en hergebruikte geneesmiddelen voor COVID-19-therapieën, d.w.z. geneesmiddelen die specifiek zijn ontwikkeld voor een indicatie voor de behandeling van COVID-19, in alle stadia van de COVID-19-ziekte te helpen versnellen en de productiecapaciteit van de EU voor farmaceutische producten te mobiliseren voor hun potentiële productie.

De doelgroep is de hele EU COVID-19 therapeutische waardeketen, te beginnen met onderzoekers en ontwikkelaars, via productiebedrijven en vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, die dergelijke therapieën toepassen op hun patiënten. De aanbieders van ondersteunende diensten zoals diensten op het gebied van klinische proeven, leveranciers van accessoires (bv. flacons, spuiten, buizen enz.), financieringsverstrekkers en openbare aanbesteders worden ook uitgenodigd om aan het evenement deel te nemen.

Het evenement vindt virtueel plaats op 12 en 13 juli 2021 en begint met een seminarie van een halve dag met een welkom door commissaris Breton en commissaris Kyriakides. Daarna heeft u anderhalve dag de kans om 1-op-1 gesprekken te voeren met potentiële partners.

De doelstellingen van het evenement zijn:

 • Ondersteuning van de versnelling van de ontwikkeling en opschaling van covid-19 therapeutische productie
 • De deelname van EU-bedrijven aan de waardeketens van Covid-19-therapieën vergroten.
 • De verbindingen versnellen tussen therapeutische ontwikkelaars, investeerders en bedrijven zoals EU Contract (Development and) Manufacturing Organisations (CDMO's/CMO's), fill & finish, equipment producers, packaging, storage etc.
 • Hulp bij de retro-planningsstrategie voor de huidige en toekomstige therapeutische productie.

Om te kunnen deelnemen, moeten Europese bedrijven voldoen aan de vereisten vermeld in de ‘Call for Expression of Interest’ van het evenement.

Deadline voor inschrijving: 25/06/2021 (13h00).

Meer informatie en inschrijven: European Matchmaking event - Development and production of COVID-19 therapeutics - Info (b2match.io)

 

 

EU-enquête over COVID-19-therapieën

PILLENHet doel van deze EU-enquête is inzicht te krijgen in de behoeften van bedrijven/organisaties in de EU die werken aan de ontwikkeling van nieuwe en hergebruikte geneesmiddelen voor COVID-19-therapieën, d.w.z. geneesmiddelen die specifiek zijn ontwikkeld voor een indicatie voor de behandeling van COVID-19.

De Europese Commissie heeft als hoofddoel de ontwikkeling van deze geneesmiddelen te helpen versnellen. Uw antwoorden zullen ons helpen de EU-steun zo goed mogelijk vorm te geven.

Deze enquête wordt uitgevoerd door de Europese Commissie, directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en KMO's, eenheid D.2 – Industrieel forum, allianties en clusters, namens de Task Force for Industrial Scale Up of COVID19 Vaccines and Therapeutics van de Europese Commissie.

U kunt meedoen aan deze EU-enquête door de online vragenlijst in te vullen vóór 25 juni 2021.

Uw antwoorden zullen helpen de EU-ondersteuning op de best mogelijke manier vorm te geven.

Coronavirus: EU verleent 314 miljoen EUR aan innovatieve ondernemingen om het virus te bestrijden en het herstel te bevorderen

De Commissie heeft vandaag meegedeeld dat zij – via het proefproject Accelerator van de Europese Innovatieraad (EIC) – bijna 166 miljoen EUR aan 36 ondernemingen heeft toegekend om de coronaviruspandemie te bestrijden. Daarnaast zal ruim 148 miljoen EUR aan nog eens 36 ondernemingen worden verleend om bij te dragen tot het herstelplan voor Europa. Dat brengt de totale investeringen uit Horizon 2020 – het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU – in deze ronde op 314 miljoen EUR.

Lees het volledige artikel hier.

COVID-19: BACK TO THE WORKPLACE - Adapting workplaces and protecting workers

OSHA published a new EU guidance ‘COVID-19: BACK TO THE WORKPLACE - Adapting workplaces and protecting workers’

These non-binding guidelines aim to help employers and workers to stay safe and healthy in a working environment that has changed significantly because of the COVID-19 pandemic.
They give advice on risk assessment and appropriate measures such as minimising exposure, resuming work, coping with absences and managing workers working from home.
Workers’ involvement and taking care of those who have been ill is also included as well as information and further links for many sectors, occupations and countries.

More information on the EU guidance

All other COVID-19 related resources will be available on the new OSHA thematic section Healthy Workplaces Stop the Pandemic.

#StaySafe #EENCanHelp

Coronavirus: Commission launches one-stop shop for coronavirus research and innovation funding

The European Commission launched the new European Research Area (ERA) corona platform. The platform provides useful information, dedicated support and real-time updates on funding opportunities for coronavirus related research and innovation.

Since the Covid-19 outbreak, the scientific community is facing unprecedented challenges in the search for solutions against coronavirus. Good coordination and quick mobilisation of funds are essential to help our researchers and innovators meet those challenges. Therefore, the European Commission has launched the ERA corona platform, a one-stop shop for information for current and prospective beneficiaries of the R&I Programmes.

More information about this article can be found here.

EIT Crisis Response Initiative

As part of the EU’s collective efforts to tackle the COVID-19 crisis, the EIT has launched the EIT Crisis Response Initiative. The EIT Governing Board has decided to mobilise EUR 60 million of additional funding to innovators powering high-impact solutions that tackle this unprecedented social and economic challenge. The financing will allow the launch of new innovation projects to address the immediate crisis as part of the ‘Pandemic Response Projects’, and will support highly innovative start-ups, scale-ups and SMEs crucial to the economy’s fast recovery to benefit from additional funding under the ‘Venture Support Instrument’.

Press release 14 May 2020

New 2020 lists of harmonised standards for medical devices

New 2020 lists of harmonised standards for medical devices are available. The European Commission adopted revised harmonized standards which will allow manufacturers to place on the market high performing devices to protect patients, health care professionals and citizens in general. The decision to adopt these harmonised standards for medical devices represents an additional measure taken by the Commission to respond to the coronavirus outbreak.

In addition, The European Committee for Standardization (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) have agreed to immediately make available a number of European standards for certain medical devices and personal protective equipment (PPE). The standards are available for free download from the websites of CEN national members.

More information or questions? Please contact our services by e-mail.

COVID-19: Waiving VAT and customs duties on vital medical equipment

The European Commission has published a decision helping Member States affected by the coronavirus pandemic to temporarily suspend customs duties and VAT on protective equipment, testing kits or medical devices such as ventilators. This will make it easier financially to get the medical equipment that doctors, nurses and patients desperately need. The measure will apply for a period of six months, with a possibility for further extension.

Source
More information or questions? Please contact our services by e-mail.

Export-credits and deferred payment

Export-credits enable foreign buyers of goods and/or services to defer payment. Deferred payment implies credit risk for the seller/exporter, against which they insure themselves, typically with the private insurers (so-called export credit insurance). On 23 March 2020, following the indication by some Member States that they expect a global contraction of the private insurance market for exports to all countries due to the coronavirus outbreak, the Commission launched an urgent public consultation. Based on the result of the public consultation and on the relevant economic indicators, the Commission has decided to consider all countries listed in the Annex as temporarily non-marketable and to remove all countries from the list of “marketable" countries until 31 December2020. Before that date to give legal certainty, the Commission will re-assess the situation and give clarity on “marketable risk countries” beyond 31 December 2020.

Source
More information or questions? Please contact our services by e-mail.

Antitrust rules and coronavirus

The Commission has issued several sets of guidelines that can help companies assess the compatibility of their business arrangements with EU competition law Commission’s Guidelines on Article 101, the Horizontal and the Vertical Guidelines). However, for specific cooperation initiatives with an EU dimension, that need to be swiftly implemented in order to effectively tackle the coronavirus pandemic, and where there is still uncertainty about whether such initiatives are compatible with EU competition law, DG Competition is ready to guide companies, associations and their legal advisors. For that purpose, the Commission has set up a dedicated mailbox COMPCOVID-ANTITRUST@ec.europa.eu that can be used to seek informal guidance on specific initiatives. In order to facilitate a swift follow-up, companies are asked to provide upfront as much detail as possible on the initiative, including:

 1. the firm(s), product(s) or service(s) concerned;
 2. the scope and set-up of the cooperation;
 3. the aspects that may raise concerns under EU antitrust law; and
 4. the benefits that the cooperation seeks to achieve, and an explanation of why the cooperation is necessary and proportionate to achieve those benefits in the current circumstances.

Source
More information or questions? Please contact our services by e-mail.

Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency.

As a result of the crisis created by the COVID-19 pandemic, questions have emerged concerning the application of customs provisions relating to the customs decision-making process, customs procedures and customs formalities. For the particular cases a number of existing provisions have been identified that provide valid solutions in these exceptional circumstances:

 • E-commerce - Empowerment for customs representation;
 • Extension of the time-limit to take decisions on applications already submitted;
 • Possibility to take into account economic operators’ serious difficulties;
 • Exceeding the guarantee limits;
 • Use of digital signature for the purpose of undertaking;
 • Medical, surgical and laboratory equipment for emergency treatments;
 • Submission of proof of preferential origin during the COVID-19 crisis;
 • Goods in temporary storage for longer than 90 days;
 • Possibility to use simplified declarations without prior authorization;
 • Time-limit for submitting the supplementary declaration;
 • Presentation of goods at approved places;
 • Longer period to amend declarations;
 • Placing good under the transit procedure without presenting them to customs and receiving the goods at an authorised place;
 • Time-limits to present goods at the customs office of destination;
 • Alternative identification measures to sealing;
 • Time-limits for the control results;
 • CIM consignment note as customs transit declaration for rail transport;
 • Possibility to extend the limit for re-exporting the goods under temporary admission;
 • Use of Inward processing procedure;
 • Possibility to delay the invalidation of the customs declaration for export or the re-export declaration. The objective is to offer guidance to the concerned stakeholders on practical solutions given by the current legal framework, in order to ensure a uniform application of the UCC even in this time of crisis.

Source
More information or questions? Please contact our services by e-mail.

De Europese Commissie (EC) en het Europees Investeringsfonds (EIF) maken €8 miljard vrij voor de financiering van 100.000 kmo’s.

De EC heeft €1 miljard vrijgemaakt via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) dat zal dienen als waarborg voor het Europees Investeringsfonds (EIF). Dit zal het EIF op zijn beurt toelaten om speciale waarborgen te verlenen aan financiële instellingen, zodat deze versneld liquiditeiten kunnen verschaffen aan minstens 100.000 Europese KMO’s in liquiditeitsnood, voor een geschat bedrag van €8 miljard. Deze maatregel treedt onmiddellijk in voege en maakt deel uit van een pakket aan maatregelen aangekondigd door de EIB.

Een plots liquiditeitstekort is één van de directe economische gevolgen van de Corona pandemie voor  KMO’s. Hierdoor zijn zij enorm kwetsbaar en is het essentieel om hen in deze crisissituatie te ondersteunen met gepaste maatregelen. Dankzij deze Europese waarborgen zullen banken aangemoedigd worden om kredieten te verschaffen aan de KMO’s. Zowel nieuwe als bestaande financiële instellingen zullen beroep kunnen doen op deze maatregel.

Meer informatie:

Medische apparaten

Als reactie op de uitbraak van het coronavirus zijn CEN, het Europees Comité voor normalisatie en CENELEC, het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie, in samenwerking met al hun leden en op dringend verzoek van de Europese Commissie overeengekomen een reeks Europese normen (EN) voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt in het kader van de COVID-19-pandemie vrijelijk beschikbaar te stellen.

EC richtlijnen voor fabrikanten van belangrijke COVID-19 items

De Commissie heeft richtlijnen verstrekt om fabrikanten te helpen bij het opvoeren van de productie van essentiële medische apparatuur en materiaal op drie gebieden:

 1. De productie van maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  
 2. Duurzame handreinigers en handdesinfectiemiddelen
 3. 3D-printen in de context van de uitbraak van het coronavirus

Er is ook een richtlijn over medische hulpmiddelen beschikbaar. Meer informatie en de richtlijnen zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

AI Europese samenwerking: AI-ROBOTICS vs COVID-19 initiatief

Een initiatief om ideeën te verzamelen over inzetbare oplossingen voor kunstmatige intelligentie (AI) en robotica, evenals informatie over andere initiatieven die kunnen helpen de voortdurende COVID-19-crisis het hoofd te bieden.

Meer informatie: AI-Robotics vs COVID-19-initiatief

Europese Commissie: “COVID-19 Klinisch Management Support Systeem”

Dit systeem helpt om in heel Europa snelle verbindingen tot stand te brengen tussen de ziekenhuizen die door de lidstaten zijn aangewezen als referentiecentra voor COVID-19. Clinici kunnen rekenen op een speciale helpdesk die wordt beheerd door DG SANTE om webconferenties te organiseren en met hun collega's in Europa informatie uit te wisselen over mogelijke behandelingen en over hoe om te gaan met ernstige en complexe gevallen.

Meer informatie “COVID-19 Klinisch Management Support Systeem” 

Stuur een e-mail voor meer informatie en om lid te worden van het systeem.

Update richtlijnen: aanbestedingen tijdens de COVID-19 crisis

De Europese Commissie heeft nieuwe richtlijnen voor aankopers gepubliceerd om overheidsinstanties te helpen gebruik te maken van de flexibiliteit die het EU-aanbestedingskader biedt om snelle en efficiënte aankopen van alle benodigde apparatuur te garanderen. De mogelijkheden variëren van een aanzienlijke verkorting van het openbare aanbestedingsproces tot noodaankopen die niet onderworpen zijn aan procedurele vereisten van de EU en geen voorafgaande bekendmaking van aanbestedingen vereisen. De leidraad beveelt ook aan dat aankopers alternatieve innovatieve oplossingen overwegen en manieren om met de markt in contact te komen.

Meer informatie: aanbestedingen tijdens de COVID-19 crisis

Financiering door banken en instellingen

Banken, instellingen en verzekeringsinstellingen bieden ondersteuning aan bedrijven met als algemene economisch overheidsdoel dat door de huidige crisis geen banen verloren gaan en dat geen enkel bedrijf failliet mag gaan vanwege de door deze crisis veroorzaakte liquiditeitsproblemen.

De instellingen zijn lid van:

Bekijk de website van elke instelling om de maatregelen te controleren.

Vrij te verkrijgen ISO normen

De Internationale Organisatie voor Standardisatie (ISO) en de International Electrotechnische Commissie (IEC) hebben een lijst opgesteld van vrij beschikbare, relevante internationale normen ter ondersteuning van de wereldwijde inspanningen bij het aanpakken van de COVID-19-crisis.