Creatief Europa: meer dan 2 miljard euro voor het herstel van de culturele en creatieve sectoren

  • 4 juni 2021

Na de goedkeuring van het werkprogramma voor het eerste jaar van het programma Creatief Europa 2021-2027 heeft de Commissie op 26 mei 2021 nieuwe maatregelen genomen om de culturele en creatieve sectoren in Europa en elders te ondersteunen. In 2021 zal Creatief Europa een budget van ongeveer 300 miljoen euro – een nooit eerder gezien bedrag – toewijzen om professionals en kunstenaars uit alle culturele sectoren te helpen interdisciplinair en grensoverschrijdend samen te werken om nieuwe mogelijkheden te verkennen en nieuwe doelgroepen te bereiken.

Deze goedkeuring legt de basis voor de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het nieuwe programma. Deze oproepen staan open voor alle organisaties die in de betrokken culturele en creatieve sectoren actief zijn. De totale begroting van het programma bedraagt 2,4 miljard euro gespreid over zeven jaar: een stijging met 63 % vergeleken met de vorige begroting. Creatief Europa wil ook het concurrentievermogen van de culturele sectoren versterken en tegelijkertijd de inspanningen om groener, digitaler en inclusiever te worden ondersteunen. Vanwege de COVID-19-pandemie wordt bijzondere aandacht geschonken aan het versterken van de veerkracht en het herstel van de culturele en creatieve sectoren.

Lees hier het volledige persbericht.

 

Bron: IP/21/2587