Creative Europe

Wat houdt de maatregel in

Het Creative Europe-programma is het Europese subsidieprogramma ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Het bestaat uit 3 subprogramma's: Cultuur, Media en Cross-sectoraal.

De financiële steun is verschillend per actie en de subsidieaanvraag gebeurt via oproepen. 

Daarnaast bestaan er echter nog andere Europese steunmogelijkheden voor deze sectoren die je kan terugvinden via de Toolbox EU-financiering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

De doelstellingen van Creative Europe zijn:

  • Beschermen en promoten van het Europese culturele erfgoed en de culturele- en taalkundige diversiteit;
  • Stimuleren van grensoverschrijdende en transnationale uitwisseling van culturele, creatieve en audiovisuele werken en professionals;
  • Bevorderen van de toegang tot cultuur en audiovisuele werken voor een ruim en nieuw publiek waaronder vooral kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen (inclusieve groei);
  • Versterken van het concurrentievermogen en de capaciteit van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren met focus op publieksontwikkeling (audience development), digitalisering en nieuwe business- en managementmodellen (innovatieve en duurzame groei).
     

Klik hier voor meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.