Data sharing en het gebruik van bedrijfsgeheimen

  • 19 oktober 2021

In onze economie kennen data en de uitwisseling van die data tussen organisaties een groeiend belang. Bepaalde data kunnen beschermd worden onder ‘bedrijfsgeheimen’. Als bedrijfsgeheim gelden die gegevens die niet bekend zijn bij het grote publiek, daardoor een commerciële waarde hebben en waarvoor passende maatregelen zijn genomen om het vertrouwelijke karakter te behouden. Meer informatie over bedrijfsgeheimen via www.bedrijfsgeheim.be.

Om een inzicht te krijgen in het soort gegevens en op welke manier die gegevens uitgewisseld worden en of een beroep gedaan wordt op ‘bedrijfsgeheimen’ heeft de Europese Commissie de IMC University of Applied Sciences en BGWAG Management Advisory Group gevraagd om een ​​onderzoek uit te voeren naar “Data sharing en het gebruik van bedrijfsgeheimen”.

Momenteel is men bezig met een inventarisatie, dat de volgende vragen probeert te beantwoorden: Hoe en wat voor soort gegevens (zoals door machines gemaakte gegevens) worden doorgaans gedeeld binnen en tussen belangrijke industrieën? Wordt in deze context het instrument van bedrijfsgeheimen gebruikt voor bescherming en zo nee, wat zijn de redenen om bedrijfsgeheimen niet als instrument te gebruiken?

Interesse om deel te nemen?  Vul voor 25 oktober de enquête in: https://ww2.unipark.de/uc/tradesecretsANDdata/