De Commissie investeert ruim 1 miljard euro in het kader van de Connecting Europe Facility voor innovatieve en veilige connectiviteit

  • 5 januari 2022

De Commissie heeft op 16 december 2021 het eerste werkprogramma voor het digitale onderdeel van de Connecting Europe Facility (CEF Digital) vastgesteld, om het toepassingsgebied en de doelstellingen van de door de EU ondersteunde acties te bepalen met het oog op een betere Europese infrastructuur voor digitale connectiviteit voor 3 jaar. Deze acties worden met ruim 1 miljard euro ondersteund (2021-2023).

CEF Digital draagt middels publieke en private investeringen bij aan connectiviteitsprojecten van gemeenschappelijk EU-belang en aan de uitrol van een veilige, beveiligde en duurzame hoogwaardige infrastructuur, met inbegrip van gigabit- en 5G-netwerken in de hele EU. Een betere Europese connectiviteitsinfrastructuur is van fundamenteel belang voor de digitale transformatie van Europa, zoals beschreven in het “Traject naar het digitale decennium”, en om ervoor te zorgen dat alle huishoudens in de EU tegen 2030 gigabit-connectiviteit hebben en alle bewoonde gebieden door 5G worden gedekt.

Het financieringsprogramma Connecting Europe Facility versterkt ook de connectiviteitsnetwerken door nieuwe backbone-infrastructuur binnen de EU en met derde landen te ondersteunen, of door bestaande infrastructuur te verbeteren. Dit is van essentieel belang voor de interconnectie van digitale capaciteiten, zoals cloud, data en computing, en sluit aan bij de ambitie van de EU om digitaal soeverein te blijven.

Lees hier het volledige persbericht.

Bron: IP/21/6830