De IE-vouchers zijn terug!

  • 10 januari 2022

De IE-vouchers zijn terug!

Hierdoor kan je de kosten van een intellectuele-eigendomscan, merk-en/of modelregistratie (tot € 1.500) en/of octrooi (tot € 750)  terugvorderen.

Ook dit jaar zijn er IE-vouchers via het European Union Intellectual Property Office, kortweg EUIPO beschikbaar. Via deze IE-vouchers kunnen kmo’s (Europese definitie) kosten voor de bescherming van hun intellectuele eigendom terugvorderen.

Concreet zijn er twee soorten vouchers:

 


VOUCHER 1: met een maximum van € 1.500 om de kosten terug te vorderen van de IP-scan en/of de taksen voor merken en modellen. Volgende komt in aanmerking:

  • tot 90% terugbetaling van de kosten van een IP-scan
  • tot 75% van de taksen voor merken en/of modellen op nationaal, regionaal en EU-niveau
  • tot 50% van de taksen voor merken en modellen buiten de EU

VOUCHER 2: met een maximum van € 750 voor de taksen van octrooien. Via voucher 2 kan tot 50% van de taksen voor octrooien op nationaal niveau teruggevorderd worden.

De IE-voucher(s) kunnen online aangevraagd worden tot 16 december 2022.

Hoe ga je tewerk?

  1. Subsidie aanvragen door een account aan te maken
  2. Na toekenning van de subsidie, ontvang je de IE-voucher(s)
  3. Binnen de geldigheidsduur van de IE-voucher(s) vraag je de IP-scan, merk-, model en/of octrooiregistratie aan
  4. Je vraagt de terugbetaling aan

Meer info en de IE-voucher aanvragen: https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/online-services/sme-fund

Meer weten over intellectuele eigendom? Contacteer annemie.hautekiet@vlaio.be