De innovatieprestaties in de EU-lidstaten en -regio's blijven verbeteren

  • 6 juli 2021

De Commissie heeft op 21 juni 2021 het Europees innovatiescorebord 2021 bekendgemaakt, waaruit blijkt dat de innovatieprestaties in de hele EU blijven verbeteren. De innovatieprestaties zijn sinds 2014 met gemiddeld 12,5 % gestegen. Er is een continue convergentie binnen de EU te zien, waarbij de slechter presterende landen sneller groeien dan de beter presterende landen en bijgevolg de innovatiekloof tussen de landen verkleint. Volgens het regionaal innovatiescorebord 2021 is dit het geval voor innovatie in alle EU-regio's.

De EU-landen worden op basis van hun scores in vier prestatiegroepen ingedeeld: innovatieleiders, sterke innovatoren, matige innovatoren en opkomende innovatoren. 

Zweden blijft de innovatieleider van de EU, gevolgd door Finland, Denemarken en België, allemaal met innovatieprestaties die ruim boven het EU-gemiddelde liggen. 

Lees hier het volledige persbericht.

Bron: IP/21/3048