EC stelt nieuwe normalisatiestrategie voor

  • 17 februari 2022

Op 2 februari 2022 presenteerde de Commissie een nieuwe normalisatiestrategie waarin zij haar benadering ten aanzien van normen, zowel binnen de eengemaakte markt als wereldwijd, uiteenzet. De strategie gaat vergezeld van een voorstel tot wijziging van de verordening betreffende normalisatie, een verslag over de uitvoering van die verordening, en het jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Europese normalisatie voor 2022. Deze nieuwe strategie heeft tot doel het mondiale concurrentievermogen van de EU te versterken, een veerkrachtige, groene en digitale economie mogelijk te maken en democratische waarden te verankeren in technologische toepassingen.

Normen vormen de onopvallende grondslag van de eengemaakte markt van de EU en van het mondiale concurrentievermogen. Zij helpen fabrikanten de interoperabiliteit van producten en diensten te waarborgen, verlagen de kosten, verbeteren de veiligheid en bevorderen de innovatie. Normen zijn een onzichtbaar maar essentieel onderdeel van ons dagelijks leven – of het nu gaat om wifi-frequenties, met het internet verbonden speelgoed (“connected toys”) of skibindingen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dankzij normen kunnen we erop vertrouwen dat een product of dienst goed functioneert, veilig is, en de mens en het milieu geen schade toebrengt. De naleving van geharmoniseerde normen waarborgt dat producten in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving.

Het snelle innovatietempo, onze groene en digitale ambities en de implicaties van technologische normen voor de democratische waarden die wij in de EU koesteren, vereisen een steeds sterker strategisch gerichte benadering van normalisatie. De ambities van de EU ten aanzien van een klimaatneutrale, veerkrachtige en circulaire economie kunnen niet worden verwezenlijkt zonder Europese normen. Wil de EU op wereldniveau normen kunnen blijven bepalen, dan is het van essentieel belang dat zij mondiaal haar invloed laat gelden wat betreft activiteiten op het gebied van normalisatie, en dat zij het leiderschap op zich neemt bij werkzaamheden in het kader van belangrijke internationale fora en instellingen. Door mondiale normen vast te stellen, exporteert de EU haar waarden en biedt zij EU-bedrijven een belangrijk pioniersvoordeel.

Lees hier het volledige persbericht.

Bron: IP/22/661