EIB/EIF/EFSI: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Laatste revisiedatum: 27/04/2020

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) vormen samen de EIB-groep. Deze Europese financiële instellingen verstrekken rechtstreeks of via financiële tussenpersonen financiering en garanties aan o.m. ondernemingen. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) werd opgericht naar aanleiding van het 'Investeringsplan voor Europa' (Juncker-plan genoemd) en is belangrijk omdat het bijkomende financiële middelen heeft vrijgemaakt voor projecten die als risicovol worden bestempeld.

Meer gedetailleerde info over de verschillende financieringsmogelijkheden vindt u rechtstreeks in de Subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.