EIB/EIF/EFSI/Invest EU

Europese financiële instrumenten

Om de toegang tot financiering voor ondernemingen te vergemakkelijken heeft de Europese Unie een aantal financiële instrumenten ontwikkeld (leningen, waarborgen en risicokapitaal).

1. De Europese financiering wordt doorgaans verstrekt door de EIB-groep, bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Er wordt vooral indirecte ondersteuning verstrekt, via financiële tussenpersonen, maar ook soms rechtstreekse financiering aan o.m. ondernemingen.
2. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) werd opgericht naar aanleiding van het 'Investeringsplan voor Europa' (Juncker-plan) en is belangrijk omdat het bijkomende financiële middelen heeft vrijgemaakt voor projecten die als risicovol worden bestempeld. Het EFSI-model zal vanwege zijn succes, vermoedelijk worden ingekanteld in het nieuwe InvestEU progamma.
3. InvestEU is het nieuwe Europese investerings- en financieringsprogramma voor de periode 2021 tot 2027. De start wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2021.
4. Om de bedrijven te ondersteunen tijdens de coronacrisis heeft de EIB-groep ook heel wat financiële middelen versneld vrijgemaakt. Meer hierover in de rubriek Europese financieringsinitiatieven tijdens corona.
 

Klik hier voor meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.