EIC Accelerator

De EIC accelerator slaat brug tussen innovatie en markt

Wat houdt de maatregel in

De 'EIC Accelerator', is een Europees instrument dat bedrijven met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel ondersteunt door middel van een subsidie of blended finance. Wanneer de subsidie wordt toegekend wordt er tevens begeleiding voorzien, in de vorm van coaching, advies en het verruimen van het netwerk door matchmaking events. Bijgevolg gebeurt er bij elke kandidaatstelling een uitgebreide screening van het ingediende dossier. Bij blended finance (subsidie én aandelenparticipatie) zal het bedrijf ook een due diligence doorlopen.

Zo wil de Europese Commissie er voor zorgen dat innovatieve bedrijven hun potentieel optimaal kunnen verwezenlijken en zo de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun innovatieve en disruptieve technologieën.

Op 18 en 19 maart 2021 werd het EIC Accelerator programma gelanceerd door de Europese Commissie. Jaarlijks wordt het werkprogramma aangepast in 2022 zijn er 3 deadlines: 23 maart, 15 juni en 5 oktober 2022.  


Klik hier voor meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.
 

Contact

Voor de begeleiding bij het indienen van de dossiers is Magali Parent, als NCP en adviseur van Enterprise Europe Network Vlaanderen het aanspreekpunt in Vlaanderen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Enterprise Europe Network Vlaanderen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel

T 02 474/49 01 40
E-mail: magali.parent@vlaio.be
Website: www.enterpriseeuropevlaanderen.be

 

 

Resortecs maakt furore in Europa met smeltbaar naaigaren

Hydro Volta tackelt drinkwatertekort met Europese steun

Europa ondersteunt iFLUX in uitbouw van innovatieve grondwatertechnologie

Europa gelooft sterk in innovatieve bioplastics van B4PLASTICS

LVP engineering & construction ontvangt fase 2 subsidie via de EIC accelerator

SME instrument wordt Accelerator programma

De EIC accelerator is de opvolger van het SME-instrument en richt zich tot kmo’s die innovatief zijn.