EIC Accelerator

De EIC accelerator slaat brug tussen innovatie en markt

Laatste revisiedatum: 27/04/2020

Wat houdt de maatregel in

Het EIC Accelerator onder de 'EIC accelerator pilot', is een Europees instrument dat bedrijven met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel ondersteunt op zowel financieel vlak, door middel van een subsidie of blended finance. Wanneer de subsidie wordt toegekend wordt er tevens begeleiding voorzien, in de vorm van coaching, advies en het verruimen van het netwerk door matchmaking events). Bijgevolg gebeurt er bij elke kandidaatstelling een uitgebreide screening van het ingediende dossier. Bij blended finance (subsidie én aandelenparticipatie) zal het bedrijf ook een due diligence doorlopen.

Zo wil de Europese Commissie er voor zorgen dat innovatieve bedrijven hun potentieel optimaal kunnen verwezenlijken en zo de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun innovatieve en disruptieve technologieën.

 

Wie komt in aanmerking

Het kmo-instrument richt zich tot de Europese “top kmo’s”.

Als kmo moet worden voldaan aan de volgende Europese kmo-definitie:

  • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
  • minder dan € 50 miljoen jaaromzet of minder dan € 43 miljoen balanstotaal realiseren;
  • voor de berekening van deze criteria moet er geconsolideerd worden wanneer het bedrijf geen zelfstandig bedrijf is. Het bedrijf is niet zelfstandig wanneer er een deelnemingsrelatie bestaat met andere vennootschappen van 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, openbare participatiemaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk is toegestaan.

Met top-kmo's bedoelt men ondernemingen die veel groeipotentieel hebben en die op termijn een internationale impact kunnen hebben. Meer in het bijzonder moet het bedrijf in kwestie sterk inzetten op innovatie en gericht zijn op groei (meerwaardecreatie). Enkel kmo’s (ook jonge bedrijven en start-ups) kunnen indienen. De kmo kan alleen indienen of als een consortium van bedrijven. Bovendien zijn er geen pre-gedefinieerde thema’s, en dus komen zowel innovatieve producten, processen, diensten als businessmodellen in aanmerking, en dit uit alle economische sectoren.

 

Wat komt in aanmerking

Het type innovatieve projecten dat men zoekt is gebaseerd op het concept van ‘disruptive innovation’, waarbij de geselecteerde kmo’s een project uitwerken dat een nieuwe markt lanceert of een bestaande markt volledig verandert = “game changer”. Hierbij zoekt men naar projecten die technology readiness level (TRL) 6 (= technology demonstration) bereikt hebben.

Het betreft hier dus geen basisonderzoek of pure ontwikkeling want dit valt onder de andere pijlers van Horizon 2020 of binnen regionale subsidies.

De activiteiten tussen TRL 6 en 8 (system complete and qualified) worden gefinancierd via de subsidie. Activiteiten hoger dan TRL 8 worden enkel gefinancierd via blended finance.

 

Omvang steun

Er kan steun worden toegekend onder 2 vormen, afhankelijk van het  technology readiness level (zie rubriek ' Wat komt in aanmerking'):

  • ofwel een subsidie van € 500.000 tot € 2,5 miljoen (beperkt tot 70% van het projectvoorstel);
  • ofwel blended finance tot € 17,5 miljoen: combinatie van een subsidie van maximum € 2,5 miljoen en aandelenparticipatie van maximum € 15 miljoen).

 

Aanvraagprocedure

De EIC accelerator oproep voor bedrijven staat sinds 6 juni 2019 online en blijft permanent open. Er is wel telkens een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. Het blijft echter mogelijk om tijdens deze evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden. Meer info op ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument

Om je te begeleiden in dit proces neem je best vooraf contact op met het Enterprise Europe Network Vlaanderen. Om te weten of je in aanmerking komt, kan je contact opnemen met NCP.

De periodieke afsluitdata in 2020 zijn: 8/1/2020; 18/3/2020; 19/5/2020 en 7/10/2020.

 

Contact

Voor de begeleiding bij het indienen van de dossiers is Magali Parent, als NCP en adviseur van Enterprise Europe Network Vlaanderen het aanspreekpunt in Vlaanderen.

 

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Entiteit Europese en Internationale Samenwerking

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

T 02 432 42 42
E-mail: enterprise.europe@vlaanderen.be
Website: www.enterpriseeuropevlaanderen.be

 

Samengevat

Voor wie
kmo's

Voor wat

  • Commercialisatie van nieuwe technologiëen
  • Subsidie/Blended fincance via oproep (periodieke afsluitdatum)
  • Tot max. € 17.5 mln.

Meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.

 

SME instrument wordt Accelerator programma

De EIC accelerator is de opvolger van het SME-instrument en richt zich tot kmo’s die innovatief zijn.

Bekijk hier een bedrijfsgetuigenis

KMO-instrument infographic
Graphic charter sme instrument 2017

Hier kunt u de infographic dowloaden pdf bestandsmei_2017_final_web.pdf (399 kB)