EIC-accelerator: eerste oproepen tot het indienen van voorstellen

  • 15 april 2021

Na de oprichting van de Europese Innovatieraad(EIC) en de aankondiging van de eerste financieringsmogelijkheden heeft de Commissie op 9 april 2021 de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de EIC-accelerator gelanceerd. Met de financiële middelen ter waarde van meer dan 1 miljard euro wordt beoogd start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen die een grote impact kunnen hebben, te helpen opschalen. Terwijl de financiële middelen voor meer dan de helft openstaan voor baanbrekende innovaties op welk gebied dan ook, is 495 miljoen euro uitgetrokken voor innovaties ter ondersteuning van de Europese Green Deal en digitale en gezondheidstechnologieën.

De EIC-accelerator richt zich op wetenschappelijke ontdekkingen of technologische doorbraken, waarvoor over een langere periode aanzienlijke financiële middelen worden benodigd voordat zij rendabel kunnen zijn. Het is vaak moeilijk om voor dergelijke innovaties financieringsbronnen te vinden, omdat de daaraan verbonden risico's doorgaans te hoog zijn en het over het algemeen te lang duurt eer zij rendement opleveren. Met deze financiële middelen zijn de innovatoren in staat alle investeringen aan te trekken die zij nodig hebben om binnen een korter tijdsbestek te kunnen opschalen.

De afsluitdata voor 2021 (voor zowel Accelerator Open als Accelerator challenges) zijn:

  • woensdag 9 juni 2021
  • woensdag 6 oktober 2021

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Bron: IP/21/1606

HEEFT U VRAGEN OVER HET EUROPESE STEUNPROGRAMMA EIC ACCELERATOR? Neem contact op Magali Parent van Enterprise Europe Network Vlaanderen via 02 432 42 42 of magali.parent@vlaio.be.