Enquête: identificatie van verstoorde toeleverings- en waardeketens

  • 11 maart 2022

Onder de huidige geopolitieke omstandigheden lijden toeleveringsketens en productielijnen nu onder verstoringen - of lopen ze het risico in de nabije toekomst verstoringen te ondervinden. 

In opdracht van de Europese Commissie voert het European Cluster Collaboration Platform, in samenwerking met het Enterprise Europe Network, een enquête uit om onze huidige realiteit te begrijpen.

Het doel van dit onderzoek is om de signalen van verstoorde supply chains ter plaatse op te vangen om te kunnen anticiperen en oplossingen te vinden. De resultaten van de enquête zullen bijdragen aan een Europese reactie op deze verstoringen.

De enquête is gericht tot alle belanghebbenden in de EU, met name tot het bedrijfsleven. Antwoorden worden geaccepteerd tot dinsdag 15 maart 2022.

 

 

Bron: Survey for European companies and stakeholders: Disruptions in supply chains | European Cluster Collaboration Platform