Enterprise Europe Network, FIT en VLAIO verlengen samenwerking!

  • 2 maart 2022

“Never change a winning team.” Het is misschien een dooddoener, maar daarom niet minder waar. Al zeven jaar vertegenwoordigen FIT en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) het Enterprise Europe Network mee in Vlaanderen. Begin dit jaar vernieuwde dit triumviraat zijn samenwerking voor nog eens 3,5 jaar. 

Sinds de start van het partnerschap in 2015 is er op socio-economisch vlak veel veranderd. Brexit, corona, de aangescherpte strijd tegen klimaatverandering: het zijn maar enkele globale tendensen die onder meer de digitalisering versnellen en almaar innovatievere technologische ontwikkelingen in de hand werken. Dat deze context een aangepaste aanpak vereist om kmo’s te ondersteunen, is zonneklaar. Peter Jaspers, verantwoordelijke Enterprise Europe Network Vlaanderen bij FIT, geeft tekst en uitleg.

STERKER, SNELLER, DAADKRACHTIGER

Welke nieuwe accenten zal de vernieuwde samenwerking leggen?

Peter Jaspers: “Een belangrijk nieuw accent focust op de internationalisering van technologie en innovatie. Zo zullen het Enterprise Europe Network en de technologieattachés van FIT meer informatie uitwisselen over de innovatieve mogelijkheden in uiteenlopende sectoren. Ook gaan we na hoe we baanbrekende ondernemingen, starters en groeibedrijven samen optimaal kunnen begeleiden. Daarvoor breidden we onlangs bijvoorbeeld de FIT-ploeg uit met een adviseur voor start-ups en scale-ups. Dat we onze teams en samenwerking blijven uitbreiden, werpt ook andere vruchten af. Zo kan het Enterprise Europe Network zich nog meer toespitsen op de specifieke noden van bedrijven die hun pijlen richten op de EU-markt. Het netwerk kan Europese projecten bijvoorbeeld nauwer opvolgen en vergaart gedetailleerdere kennis over kansen in tal van sectoren. En door meer in interactie te treden met Vlaamse spelers, werkt het aan een optimale synergie om bedrijven vooruit te helpen bij hun internationale of innovatieve plannen.”

OP EUROPESE GOLFLENGTE

Recent scherpte de Europese Commissie haar doelstellingen voor de Europese economie aan. Meer digitalisering, duurzaamheid en economische weerbaarheid vormen daarbij de rode draad. Hoe zal de vernieuwde samenwerking tussen FIT, VLAIO en het Enterprise Europe Network daar een steentje aan bijdragen?

Peter Jaspers: “Digitalisering, duurzaamheid en weerbaarheid zijn ook de pijlers waarop het Enterprise Europe Network de komende jaren zijn dienstverlening zal enten. Een concreet voorbeeld: er worden onder meer duurzaamheidsadviseurs aangesteld. Die geven kmo’s advies over ecologische en sociale aspecten, maar ook omtrent investeringen in circulaire processen en energie-efficiëntere infrastructuur. Verder helpen ze bedrijven de juiste partners te vinden om hun duurzaamheidsdoelstellingen te versterken. Ook op het vlak van digitalisering staat er iets nieuws in de steigers. Zo gaat het Enterprise Europe Network een nauwere samenwerking aan met de European Digital Innovation Hubs. Concreet ondersteunt het netwerk die EDIH’s bij de uitrol van hun activiteiten in Vlaanderen. Op hun beurt zullen zij dan Vlaamse kmo’s bijstaan om digitale bedrijfsmodellen en technologieën beter in hun werking en strategieën te integreren.

Welke dienstverlening sluit verder nog aan bij die doelstellingen?

Peter Jaspers: “Dat gaat heel breed. Zo geeft het Enterprise Europe Network onder meer advies op maat voor ‘born globals’ en ‘born internationals’. Daarbij connecteert het die bedrijven met gelijkgestemde ondernemers en brengt het samenwerkingsmogelijkheden in kaart op het vlak van duurzaamheid, digitalisering en economische weerbaarheid. Bovendien ondersteunt het netwerk uiteenlopende initiatieven om onderzoek uit Vlaanderen te vertalen naar concrete productontwikkeling en commercialisering – zowel in de EU als wereldwijd. Ook verleent het onafhankelijk advies over hoe de internationale onderzoekgemeenschap kmo’s kan bijstaan. Verder helpt het netwerk om de innovatieve slagkracht van kmo’s te vergroten door internationale kansen te creëren. De praktische kant van de zaak komt daarbij zo veel mogelijk aan bod. Zo kan je als kmo bij het netwerk terecht voor concrete tips over hoe je bijvoorbeeld een Europees samenwerkingsvoorstel opstelt. Maar je krijgt ook vlot toegang tot internationale peer learning-workshops, matchmaking-evenementen, bedrijfscoaches met expertise in specifieke buitenlandse markten, bemiddelingsdiensten enzovoort. U vraagt, wij draaien.”

Benieuwd hoe Europa mee uw ambities kan ondersteunen op het vlak van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en/of internationalisering? Aarzel niet om contact op te nemen met de adviseurs van Enterprise Europe Network Vlaanderen.

 

 

 

Bron: Wereldwijs magazine FIT, januari 2022