Enterprise Europe Network Vlaanderen slaat brug tussen Vlaamse kmo’s en Europa

  • 2 maart 2022

De Europese wetgeving bemoeilijkt soms onbewust de kmo-bedrijfsvoering. Daarom riep de Europese Commissie het kmo-feedback-initiatief in het leven. Het doel? Een wetgeving die rekening houdt met de praktijkervaringen van kmo’s die dagelijks met de EU-regels in aanraking komen. Enterprise Europe Network Vlaanderen speelt een cruciale rol in het capteren van die kmo-feedback

Het EU-beleid aftoetsen aan de dagelijkse realiteit van kmo’s, daar zet Enterprise Europe Network Vlaanderen zich voor in. “We kregen het mandaat van de Europese Commissie om de dialoog tussen beide actoren te faciliteren en kmo-feedback te verzamelen”, zegt Lutgart Spaepen, consortiumleider bij Enterprise Europe Network Vlaanderen.

“Zo willen we de brugfiguur zijn tussen de Vlaamse kmo’s en de Europese wetgeving.” Ze geeft tekst en uitleg bij hun modererende en faciliterende rol.

Met welke EU-gerelateerde vragen kunnen Vlaamse kmo’s zoal bij jullie terecht?

Lutgart Spaepen: “Met Enterprise Europe Network maximaliseren we de interne markt voor kmo’s door hen advies te verlenen rond EU-topics, programma’s, wetgeving en toegang tot (EU-) financiering. Maar ook voor feedback op het EU-beleid zijn ze bij ons aan het juiste adres. Concreet kunnen ze hun issues met de Europese regelgeving zoals vermoedelijke marktverstorende maatregelen, bij ons aankaarten waarna wij de cases onderzoeken. Indien nodig geven we de inbreuk op de regelgeving door aan de Europese instanties. Een voorbeeld van een marktverstoring is een lidstaat die aangeeft groene fiscale incentives te geven bij de aankoop van fietsen, maar daarbij vermeldt dat de fiets moet geproduceerd worden in de eigen lidstaat.” “Voor individuele obstakels van bedrijven met overheden hebben we een samenwerking met SOLVIT, het bemiddelingscentrum dat grensoverschrijdende problemen van EU-bedrijven en -burgers met de diverse overheden behandelt. Zij staan in nauw contact met de overheidsinstanties in de verschillende EU-landen.”

Welke initiatieven ondernemen jullie om de kmo-feedback te verzamelen?

Lutgart Spaepen: “Ook bij de opmaak van nieuwe regelgeving kunnen kmo’s hun stem laten horen. Daarom sensibiliseren we hen om zo veel mogelijk deel te nemen aan openbare raadplegingen van de Europese Commissie, maar ook aan onze eigen bevragingen. Zo geven we hen een stem en bezorgen we waardevolle input – in de vorm van anonieme cases – voor het Europese beleidsvoorbereidende werk. De afgelopen jaren bevroegen we regelmatig kmo’s over thema’s met impact over de Europese landsgrenzen heen. De COVID-19-pandemie en Brexit zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.” “Daarnaast organiseren we op vraag van de Europese Commissie bedrijfspanels met kmo’s waarin we sectorspecifieke zaken bespreken, zoals standaarden en certificatie. In de chemiesector zijn we bijvoorbeeld nu betrokken bij de publieke raadpleging voor het REACH-project: de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Hoofddoel van dit project is om de intrinsieke eigenschappen van die stoffen nog vroeger te identificeren. Nu herijkt de EU het wettelijk kader, waarmee potentiële risico’s voor de volksgezondheid en het milieu nog vroeger kunnen worden opgespoord. Via onze werking krijgen de kmo’s ook een stem in deze hervormingen.

Kunnen kmo’s ook hun feedback persoonlijk bezorgen aan de Europese Commissie?

Lutgart Spaepen: “Naast de publieke raadpleging en de panelgesprekken coördineren we ook op regelmatige basis rondetafelgesprekken. We zetten Europese ambtenaren en kmo’s samen aan tafel om elkaar persoonlijk te ontmoeten en de dialoog aan te gaan. Dat zorgt voor een andere dynamiek dan een online consultatie en we merken ook dat Europa hier nog verder wil op inzetten. Wij faciliteren ook de bottom-up benadering: als we een patroon herkennen in de veelgestelde vragen van kleinere bedrijven, dan bezorgen we die aan Europa. Omgekeerd nemen we die ook mee als topic voor een bedrijfspanel of een rondetafelgesprek.”

Wat kunnen kmo’s verwachten van de impact van hun feedback?

Lutgart Spaepen: “We benadrukken dat er niet altijd een instant oplossing komt na het indienen van de feedback. De waardevolle input helpt wel mee om een goede nieuwe wetgeving te creëren of een bestaande wetgeving gericht aan te passen. Het is dus een stap vooruit in het wetgevende parcours die op de middellange termijn zijn vruchten afwerpt. We vragen dan ook het nodige geduld en willen vermijden dat kmo’s zich daardoor laten ontmoedigen.”

Klik hier voor een overzicht van de lopende consultaties.

Bron: Werelwijs magazine FIT, maart 2022