ETS-innovatiefonds

Wat houdt de maatregel in

Het ETS-innovatiefonds (Innovation Fund) is een Europees financieringsfonds met als doel het subsidiëren van demonstratieprojecten die industriële oplossingen naar de markt brengen die Europa koolstofneutraal helpen maken. 

De Europese Commissie geeft subsidies voor demonstratieprojecten gericht op:

  • Innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten, en milieuveilige afvang en gebruik van CO2 (CCU) in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de Europese richtlijn die het systeem van emissiehandel voor vaste installaties en luchtvaartoperatoren regelt (EU ETS-richtlijn);
  • Milieuveilige afvang en opslag van CO2 (CCS);
  • Innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.


Klik hier voor meer gedetailleerde info over deze steumaatregel.

SME instrument wordt Accelerator programma

De EIC accelerator is de opvolger van het SME-instrument en richt zich tot kmo’s die innovatief zijn.