EU open for business campagne

  • 12 oktober 2020

Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende EU-programma's voor kleine en middelgrote ondernemingen organiseert de Europese Commissie een nationale informatiedag voor intermediairen. Dit evenement biedt een unieke toegang tot vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Enterprise Europe Network experten en bemiddelende organisaties uit het bedrijfsleven, die achteraf kmo's informatie kunnen geven over het verkrijgen van financiering, het zoeken naar geschikte zakelijke partners en hulp kunnen bieden bij de uitbreiding naar nieuwe markten. Deelnemende stakeholders krijgen de gelegenheid om meer te weten te komen over de nieuwe kmo-strategie van de Europese Commissie, ze kunnen expertise en feedback uitwisselen met experten en relevante kwesties bespreken met de andere aanwezigen.

De informatiedag in België vindt plaats op 25 november 2020.
Meer informatie is te vinden op de website van de EU open 4 business campagne.