EUREKA

Laatste revisiedatum: 27/04/2020

Wat houdt de maatregel in?

Het Europees samenwerkingsprogramma EUREKA verleent een label aan ondernemingen voor de uitvoering van toegepast marktgericht industrieel onderzoek en ontwikkeling. Een ‘individueel’ EUREKA-project wordt opgezet door de industriële partners (minstens 2 onafhankelijke partners uit 2 verschillende lidstaten). Voor steun kunnen de partners elk apart terecht bij de eigen nationale of regionale overheden. Partners uit het Vlaams Gewest kunnen voor hun deelname in een project beroep doen op Agentschap Innoveren & Ondernemen.

EUREKA is een intergouvernementeel initiatief voor de bevordering van de internationale samenwerking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel Onderzoek & Ontwikkeling. Het EUREKA netwerk omvat actueel 38 lidstaten en de Europese Unie. EUREKA hanteert hierbij het ‘Bottom Up’-principe: de partners in een O&O-project bepalen zelf het samenwerkingsverband, de inhoud en de timing van hun project.

EUREKA staat voor een gedecentraliseerde aanpak. Het netwerk verleent, na een kwaliteitscontrole, aan de goedgekeurde projecten een EUREKA-Label.

Meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.