Europa ondersteunt iFLUX in uitbouw van innovatieve grondwatertechnologie

  • 16 februari 2022

In de waterproblematiek wordt vaak naar rivieren en zeeën gekeken als referentiepunt. Maar iFLUX gaat letterlijk dieper in op de allerbelangrijkste component: grondwater. Meer dan 95% van het beschikbare zoetwater bevindt zich namelijk in de grond. Met hun innovatieve IOT-sensoren analyseren en rapporteren ze hoe en met welke snelheid het zich voortbeweegt.

Eind vorig jaar werd iFLUX toegelaten tot het EIC Accelerator-programma – een Europees instrument dat bedrijven met marktgerichte innovaties ondersteunt. Zo wil de Antwerpse speler de komende jaren met zijn grondwatersensoren schaalbare en robuuste oplossingen aanbieden.

iFLUX zag in 2017 het licht als spin-off van de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Bij VITO kwamen co-founder Tim Op ’t Eyndt, toenmalig business development manager bij VITO, en postdoctoraal onderzoeker bij Universiteit Antwerpen en uitvinder van de iFLUX-technologie Goedele Verreydt elkaar tegen. “Tijdens een bootcamp leerde ik haar technologie kennen”, zegt Tim Op ’t Eyndt. “Ik was meteen enthousiast en wou mijn schouders mee onder het verhaal van iFLUX zetten. Vandaag ontferm ik me over het financiële en commerciële luik, Goedele is het technische brein.” Hun gezamenlijke doelstelling? Het onzichtbare grondwater zichtbaar én meetbaar maken.

Wat doet iFLUX en wat maakt de gelijknamige technologie zo uniek?

Tim Op ’t Eyndt: “iFLUX is gespecialiseerd in de dynamiek van grondwater. Initieel werkten we met een passieve samplingtechnologie, waarbij we het gedrag van grondwater en de verontreiniging in bepaalde omstandigheden capteerden en rapporteerden. Hierdoor brengen we onder meer verspreidingsrisico’s van vervuiling en bijbehorende kosten in kaart. Zo verlopen bodemsaneringen efficiënter. Ondertussen staan we een stap verder en hebben we een gevalideerd prototype van een grondwatersensor, waarbij de precisie en reactiesnelheid centraal staan. Dit stelt ons in staat om via een sensornetwerk data in realtime te meten. Met deze proactieve aanpak kunnen we grondwaterbeheer slimmer en sneller opvolgen. Dat is cruciaal voor de droogte- en overstromingsproblematiek.”

Hoe kijken jullie als waterexperten naar de droogteproblematiek?

Tim Op ’t Eyndt: “Tegen 2030 zal 50% van de wereldbevolking te kampen krijgen met droogte. De belangrijkste component van ons watersysteem is grondwater, goed voor 40% van ons drinkwater. Om het verschil tussen oppervlaktewater en grondwater te schetsen, vergelijk ik het vaak met bankrekeningen. Als de zichtrekening staat voor het oppervlaktewater, zoals rivieren en zeeën, dan symboliseert de spaarrekening het grondwater. Wanneer je van een spaarrekening alsmaar afhaalt zonder die in het oog te houden, dan kom je op een bepaald moment in de problemen. Dat is met het grondwater net zo en de klimaatverandering confronteert ons met de limieten van onze aarde. De maatschappelijke relevantie van onze corebusiness spreekt dus voor zich.”

Welke mijlpalen hebben jullie al bereikt met iFLUX?

Tim Op ’t Eyndt: “In 2017 wonnen we als nieuwkomer in de sector de prestigieuze NICOLE Innovation Award. Dat heeft onze naamsbekendheid in Europa een boost gegeven. In 2019 kregen we een kapitaalinjectie, waardoor we echt internationaal konden gaan. In datzelfde jaar begeleidde Enterprise Europe Network Vlaanderen ons bij de indiening van ons dossier voor het EIC Accelerator-programma. Ze stoomden ons op verschillende vlakken klaar, waardoor we naast de technologische kant ook op businessvlak veel sterker staan. Enterprise Europe Network Vlaanderen was duidelijk een toegevoegde waarde in verschillende aspecten: van het verhaal scherpstellen over contacten leggen met de juiste partners tot het screenen van ons finaal voorstel. Ook in de komende maanden zullen we tijdens de opstart van het programma een klankbord hebben in onze zoektocht naar potentiële klanten en partners.”

Wat staat er op de agenda voor 2022 en de komende jaren?

Tim Op ’t Eyndt: “Eerst en vooral willen we verder evolueren van een product-service-model naar een data-as-a-service-model. Daarnaast zijn we geselecteerd om het grondwater te monitoren in twee projecten binnen de Blue Deal van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Daarin gaan we onze technologie inzetten om industrie, landbouw en natuur samen te brengen. Dat wordt ongetwijfeld een mooie case van een en-enverhaal met ecologie en economie als protagonisten.”

“Tot slot willen we op verschillende manieren opschalen. Enerzijds willen we het commerciële team verder uitbouwen. We zijn op zoek naar mensen die ons engagement mee ondersteunen. Anderzijds willen we ook onze nieuwe grondwatersensor opschalen en vermarkten. Daarvoor moeten we onze meerwaarde nog meer aan de wereld laten zien. Daarbij zal de funding via EIC een hulpmiddel zijn voor een groot demonstratieproject, maar we hebben ook de ambitie om opnieuw een kapitaalronde te doen.”

“Kortom, net zoals wij het onzichtbare grondwater zichtbaar maken, willen we onze nieuwe grondwatersensoren meer visibiliteit geven. We zijn ervan overtuigd dat dit zal lukken via het EIC Accelerator-programma – in tandem met Enterprise Network Europe Vlaanderen.”

EIC (EUROPEAN INNOVATION COUNCIL) ACCELERATOR-PROGRAMMA

De Europese Innovatieraad helpt veelbelovende kmo’s met marktgerichte innovaties door middel van financiering in de vorm van subsidie of blended finance en via coaching en advies. Meer weten? U leest meer over het programma op www.enterpriseeuropevlaanderen.be/eic-accelerator.

INTERESSE IN BEGELEIDING VOOR HET EIC ACCELERATOR-PROGRAMMA?

Neem contact op met Magali Parent, adviseur bij Enterprise Europe Network Vlaanderen via 02 432 42 42 of magali.parent@vlaio.be.

Bron: Wereldwijs magazine FIT, februari 2022

Bekijk het interview met Goedele Verreydt, founder en co-CEO iFLUX