Europa ondersteunt kmo’s in transitie naar duurzamere bedrijfsvoering

  • 1 juni 2022

Vandaag biedt 35% van de Belgische kmo’s ‘groene producten’ aan die de negatieve milieu-impact reduceren. Via het duurzame productinitiatief in het kader van het actieplan ‘Circulaire economie’ wil Europa nog een niveau hoger schakelen. Hoe dan precies? Met beter gedocumenteerde producten via het digitale productpaspoort. Bie Gielen, duurzaamheidsadviseur bij Enterprise Europe Network Vlaanderen, bespreekt dit binnen het grotere duurzaamheidsverhaal: de Europese ‘Green Deal’.

 

Bie Gielen: “Als we naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s van de VN kijken, dan zien we dat duurzaamheid vele domeinen overkoepelt. Daarnaast stelde de EU met de Green Deal een reeks initiatieven voor in de strijd tegen klimaatverandering en de negatieve milieu-impact. Concreet wil ze de economie moderniseren door onder meer rekening te houden met grondstoffenefficiëntie. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor kmo’s.”

Eurobarometer: gebruik van hulpbronnen en groene markten in de lift

Bie Gielen: “In het kader van de Europese kmo-strategie peilde de EU in 2021 tijdens de Eurobarometer bij meer dan 13.000 Europese kmo’s naar hun gebruik van hulpbronnen en groene markten. 89% ondernam minstens één initiatief om ecologisch duurzamer te werken. De meest voorkomende maatregelen in België zijn afvalvermindering (64%), energiebesparing (61%) en materiaalbesparing (57%). Daarmee zijn we op de goede weg, maar is er nog veel ruimte voor verbetering.”

Producten documenteren met digitaal productpaspoort

“35% van de Belgische bedrijven biedt al ‘groene producten’ aan”, zegt Bie Gielen. “De Europese Commissie wil dat aandeel bij ons en in de andere Europese landen nog vergroten via de lancering van het digitale productpaspoort. Vroeger bleef ecodesign beperkt tot energiegerelateerde producten. Dit initiatief breidt de scope uit naar bijna alle producten, met uitzondering van voeding en medische producten. Concreet wil ze dat er in de toekomst enkel nog goed gedocumenteerde producten op de markt worden gebracht.”

Veel meer dan ecologie alleen

Bie Gielen: “Een belangrijke nuance hierbij is dat het paspoort nog in conceptfase is. De impactlabels, gebaseerd op circulaire, sociale en milieu-impact, waren een eerste stap. Nu volgen met elke sector afzonderlijke onderhandelingen .”

“Het maakt nu wel al duidelijk dat duurzaamheid veel meer omvat dan louter ecologische aspecten. Vroeger lag de focus voornamelijk uitsluitend op energieconsumptie, maar ook de levensduur, herbruikbaarheid en de sociale productieomstandigheden tellen mee. Zo zal het op termijn mogelijk zijn om via een QR-code op een koffiemachine te lezen welke maatregelen de producent nam om de levensduur ervan te verlengen.”

Wat zijn de aanbevelingen voor onze kmo’s?

Bie Gielen: “Proactief en strategisch handelen is hier de boodschap. Wachten tot de regels effectief van kracht worden, levert je achterstand op de concurrentie op. Niet alleen op financieel vlak wegens de dalende materiaalkosten bij circulaire productie, maar ook je bedrijfsreputatie verliest erbij.”

“Uit de Eurobarometer blijkt dat momenteel slechts 20% van de kmo’s een concrete strategie heeft om haar voetafdruk te reduceren en 25% van plan is om haar voetafdruk te bepalen. Om gericht te verduurzamen is een duidelijke strategie nodig. Kmo’s kunnen bij Enterprise Europe Network Vlaanderen terecht als ze willen sparren over de duurzaamheid binnen hun bedrijf.”

 

Een vooruitblik naar het digitale productpaspoort

  • Welke info het zal bevatten: producteigenschappen, zoals minimale verplichtingen en vereisten rond levensduur, herbruikbaarheid en het aandeel gerecycleerde materialen.
  • Hoe het zal werken: via gedecentraliseerde data in één uniform datasysteem voor alle sectoren.
  • Wat de voordelen zullen zijn: makkelijker te traceren en beter om te monitoren, ook voor zogeheten ‘digital twins’ of virtuele representaties van een product.

 

HEEFT U VRAGEN OVER CIRCULAIR EN DUURZAAM ONDERNEMEN?  

Voor juridische informatie, eerstelijnsadvies en voor Europese samenwerking kan u terecht bij Bie Gielen, duurzaamheidsadviseur bij Enterprise Europe Network Vlaanderen via bie.gielen@vlaio.be.  


Bron: Wereldwijs magazine FIT, juni 2022