Europees burgerinitiatief: Commissie besluit het initiatief “Good Clothes, Fair Pay” te registreren

  • 21 juni 2022

De Europese Commissie heeft op 1 juni besloten het Europese burgerinitiatief “Good Clothes, Fair Pay” te registreren.

De initiatiefnemers willen de Commissie vragen wetgeving voor te stellen die ondernemingen in de kleding- en schoenensector verplicht om zich ervan te vergewissen dat in hun toeleveringsketens leefbare lonen worden betaald. De organisatoren noemen zes doelstellingen van zo'n zorgvuldigheidsplicht, waaronder: negatieve gevolgen voor de mensenrechten vaststellen, voorkomen en beperken; de armoede in de EU en wereldwijd terugdringen, met bijzondere aandacht voor de omstandigheden van vrouwen, migranten en werknemers met onzekere arbeidsovereenkomsten en voor de bestrijding van kinderarbeid; oneerlijke handelspraktijken verbieden; consumenten recht op informatie geven; de transparantie en verantwoordingsplicht van ondernemingen in de kleding- en schoenensector versterken.

Omdat dit Europees burgerinitiatief (EBI) aan de formele voorwaarden voldoet, is het volgens de Commissie juridisch gezien ontvankelijk. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Volgende stappen

Nu het initiatief is geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten krijgt, moet de Commissie reageren. Zij kan dan beslissen of zij ingaat op het verzoek. Zij moet haar besluit motiveren.

Lees hier het volledige persbericht.

Bron: IP/22/3369