Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO-INTERREG

Laatste revisiedatum: 27/04/2020

Wat houdt de maatregel in?

Het EFRO is een Europees structuurfonds dat subsidies verleent voor de medefinanciering van ontwikkelingsacties in de erkende gebieden. Deprojectmiddelen uit dit programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, NGO’s enz...die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuurfondsen.

EFRO-Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU-Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs.

Meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.