Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO-INTERREG

Wat houdt de maatregel in

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's. 

Dit gebeurt in het kader van 2 doelstellingen:

1. Investeren in groei en werkgelegenheid: met nadruk op de minder ontwikkelde regio’s binnen de Unie;

2. Europese Territoriale Samenwerking: ter bevordering van grensoverschrijdende, transregionale en interregionale samenwerking, kortweg Interreg.
 

Klik hier voor meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.