Europees markttoezicht 2.0 hoe nieuw rechtskader Europese markt beschermt

  • 21 oktober 2021

 

Maar liefst driekwart. Dat is het aandeel van goederen in de handel binnen de EU volgens de recentste cijfers van de Europese raad. Nog straffer, zowat 1 biljoen euro aan consumentenproducten doorkruist jaarlijks de interne markt. Vermijden dat daar onveilige exemplaren tussen zitten, is een huzarenstuk. Daarom verscherpte de EU de regels voor markttoezicht en productveiligheid met een nieuw rechtskader. Dat is sinds 16 juli 2021 volledig van toepassing. Want goeie afspraken maken goeie vrienden.

 

 

Dat markttoezicht een heet hangijzer is, blijkt uit de cijfers. Volgens het recentste verslag van de Europese Commissie over haar ‘Rapid Alert System’, signaleerden Europese autoriteiten 2.243 onveilige producten in 2019. Een stijging van 10% tegenover het jaar daarvoor en een toename van liefst 63% sinds 2015.

Lutgart Spaepen

 

Hoe de nieuwe regels voor markttoezicht de Europese autoriteiten nóg alerter maken?

Dat licht Lutgart Spaepen, consortiumleider bij Enterprise Europe Network Vlaanderen, toe.

 

 

GOED VOOR CONSUMENTEN ÉN BEDRIJVEN

Waarom is markttoezicht ook voor de Vlaamse bedrijfswereld van cruciaal belang?

Lutgart Spaepen: “Markttoezicht beschermt niet alleen consumenten en werknemers tegen onveilige producten, het vrijwaart ook bedrijven van oneerlijke concurrentie. Stel, je concurrent probeert zijn prijzen te drukken door te besparen op veiligheid of door de regels voor volksgezondheid aan zijn laars te lappen. Daar steekt het rechtskader voor markttoezicht een stokje voor. Hetzelfde geldt voor onveilige of niet-conforme producten die via webshops van buiten de EU hun weg naar de interne markt zouden kunnen vinden. Door het wettelijke kader voor markttoezicht daadkrachtig uit te voeren en te handhaven, binden de Europese autoriteiten ook de strijd aan tegen die vorm van oneerlijke concurrentie.”

FIJNMAZIGER SPEELVELD

Wat brengen de nieuwe regels concreet teweeg?

Lutgart Spaepen: “De nieuwe regels definiëren het speelveld nog preciezer. Ze geven onder meer de bevoegdheden van de markttoezichtsautoriteiten beter aan. Zo kunnen zij op hun beurt gerichte inspecties uitvoeren en undercover producten aankopen. Maar daar blijft het niet bij. Het nieuwe rechtskader heeft eveneens aandacht voor de uitdagingen die bij e-commerce en de almaar complexere toeleveringsketens komen kijken. Zo gelden er bij bepaalde productcategorieën specifieke vereis[1]ten voor wie de goederen op de EU-markt mag brengen. De belangrijkste voorwaarde: de marktdeelnemer moet in de EU vertegenwoordigd zijn én als directe gesprekspartner kunnen optreden voor de autoriteiten. Verder draagt de regelgeving bij tot een sterkere samenwerking tussen de verschillende handhavingsinstanties die bij markttoezicht betrokken zijn. Vooral dan de douaneautoriteiten. Daarbij is het streefdoel onder andere een doeltreffendere controle van producten die van over de EU-grenzen de markt binnenkomen.”

BREDE SCOPE

Op welk soort producten is de nieuwe regelgeving van toepassing?

Lutgart Spaepen: “Het gaat om een breed spectrum aan producten die onder de EU-wetgeving vallen. Denk aan speelgoed en elektronica, maar evengoed aan auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen, apparatuur enzovoort. Het scala aan productcategorieën is groot omdat ook de ambitie van de EU-verordening dat is: zorgen dat producten die in de EU worden verhandeld, voldoen aan alle relevante wetgevingen, veiligheidsvoorschriften en gezondheidsvereisten. En daar varen we op het einde van de rit allemaal beter bij.”

TIP

CHECK DE PRODUCTREGELS DIE RELEVANT ZIJN VOOR UW BEDRIJF VIA DE OFFICIËLE  INFORMATIEBRONNEN!

Meer details zijn beschikbaar via:

• het portaal ‘Your Europe’ https://bit.ly/2Y78D3K

• de Contactpunten voor producten https://bit.ly/39UgB2J

• de specifieke Richtsnoeren voor het bedrijfsleven van de Europese Commissie https://bit.ly/3urUcTZ

 

NIEUWE REGELS VOOR MARKTTOEZICHT? Aarzel niet om contact op te nemen met Lutgart Spaepen van Enterprise Europe Network Vlaanderen. Dat kan via lutgart.spaepen@vlaio.be.

 

Bron: Wereldwijsmagazine FIT - oktober 2021