Europese richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten geactualiseerd

  • 6 juli 2021

De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren voor Europese aanbestedende diensten gepubliceerd over de fundamentele aspecten van innovatiegericht aanbesteden: waarom het belangrijk is, wie er misschien in geïnteresseerd is en hoe dit proces kan worden geïmplementeerd.

Deze geactualiseerde richtsnoeren verduidelijken het concept van innovatiegericht aanbesteden en geven concrete voorbeelden en reiken praktische instrumenten aan om aanbestedende overheden te helpen nieuwe oplossingen te verwerven die de markt kan bieden. 

De belangrijkste wijzigingen in de richtsnoeren hebben betrekking op de voorafgaande marktconsultatie, de aansluiting op het innovatie-ecosysteem, intellectuele-eigendomsrechten, het innovatiepartnerschap en staatssteun.

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse overheid informeert je hier over Europese initiatieven aangaande innovatieve overheidsopdrachten.  

Bijlage: pdf bestandRichtsnoeren inzake innovatief aanbesteden.PDF (1.79 MB)