Gezamenlijke EPO / EUIPO-studie: onderzoek naar het verband tussen intellectuele eigendom en bedrijfsprestaties

  • 10 februari 2021

Uit een nieuwe studie van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat bedrijven die ten minste één octrooi, geregistreerd model of merk bezitten, gemiddeld betere bedrijfsresultaten genereren.

Een van de belangrijkste bevindingen uit de studie is dat bedrijven die hun intellectuele eigendom (IE) beschermen, 20% meer inkomsten per werknemer genereren dan hun tegenhangers zonder een IE-portefeuille. Bedrijven die intellectuele eigendomsrechten bezitten, betalen ook gemiddeld 19% hogere lonen uit dan bedrijven die geen IE bezitten.

Het rapport bevat ook een econometrische analyse, die het mogelijk maakt om het effect van IER-eigendom te isoleren van andere factoren, zoals de grootte van een bedrijf of de landen en sectoren waarin het actief is. De resultaten bevestigen het positieve verband tussen eigendom van intellectuele eigendomsrechten en economische prestaties, met een omzet per werknemer die 55% hoger is voor eigenaren van intellectuele eigendomsrechten dan voor niet-eigenaren. Bovendien genieten kmo's die verschillende intellectuele eigendomsrechten combineren een nog hogere omzet per werknemer. Het volledige rapport vind je hier.