Handelsbelemmeringen

Knelpunten met Europese wetten en regels

Hamer die gebruikt wordt in de rechtszaalOndernemers die problemen met Europese regelgeving ondervinden, kunnen dat melden via Enterprise Europe Network Vlaanderen. Sommige zaken kunnen worden opgelost door duidelijke informatie te voorzien, in andere gevallen is het mogelijk dat we uw knelpunt doorverwijzen naar SOLVIT.

Bovendien worden dergelijke knelpunten gerapporteerd aan de Europese Commissie via een databank die de Commissie gebruikt voor de analyse en toetsing van bestaande communautaire regelgeving.

Neem contact met ons op.

 

 

Handelsbarrières buiten de EU
Europese vlaggen

Een exportgerichte regio als Vlaanderen heeft alleen maar baat bij vlotte en vrije internationale handelsstromen. De verlaging van invoerrechten, veelal gerealiseerd binnen WTO-onderhandelingen, is dan ook goed nieuws. 

Daar staat tegenover dat niet-tarifaire handelsbelemmeringen wereldwijd opgang maken. In die mate zelfs dat ze grotere obstakels zijn geworden dan de importtarieven. Meer nog dan de grote bedrijven zijn de kmo’s – gezien hun beperktere middelen – het slachtoffer van deze verdoken protectionistische maatregelen.

Met de Europese Verordening betreffende handelsbelemmeringen (VO nr. 3286/94 van de Raad) beschikt u – als Europese ondernemer – over een krachtig instrument om inbreuken van derde landen onder de aandacht te brengen van de Europese Commissie. De Vlaamse overheid moedigt u aan om hiervan gebruik te maken, en wel via Flanders Investment & Trade.

 

SOLVIT
Bekijk hier de infosessie over de Alternative Dispute Resolution