Internationale tewerkstelling

Luchtballon en wolken

De Europese Unie is gestoeld op het principe van de vier vrijheden, waarvan het vrij verkeer van werknemers wellicht het meest wordt gebruikt. In het laatste decennium is de arbeidsmobiliteit sterk gestegen.

 

 

 

Om de papierlast voor werknemers en bedrijven te beperken, maakte de Europese Commissie een onderscheid tussen een tijdelijke en permanente tewerkstelling in een andere EU-lidstaat:

  • tijdelijk: minder papierwerk, de werknemer blijft sociaal verzekerd in het land van waaruit hij wordt uitgestuurd.  De sociale arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, werfregistratie, minimumloon en verlof,  van het gastland moeten wel gerespecteerd worden. Dit heet detachering en een LIMOSA-aangifte is verplicht. Meer info op www.limosa.be.
  • permanent: dezelfde regels gelden voor alle werknemers, ongeacht uit welke EU-lidstaat ze komen. 

Dit systeem heeft echter tot flink wat onduidelijkheid geleid in situaties waarbij er een opeenvolging is van tijdelijke opdrachten over een verloop van tijd. Voor al uw vragen hierover, kan u terecht bij het Enterprise Europe Network.