Het Europees octrooi met eenheidswerking …. een stap dichterbij

  • 3 december 2020

Op 26 november heeft de Duitse Bundestag de overeenkomst inzake het Unified Patent Court (UPC) goedgekeurd, wat ons een stap verder brengt tot de mogelijkheid om een Europees octrooi met eenheidswerking aan te vragen.  Het UPC is een internationaal gerecht dat bevoegd zal zijn voor geschillen over octrooien die door het Europees Octrooi Bureau (EOB) verleend worden.

De oprichting van dit UPC – waarvoor de ratificatie door de 13 van de 25 deelnemende lidstaten, waaronder Frankrijk, Duitsland en Italië vereist is -  wordt nu verwacht in 2021 wat inhoudt dat vanaf 2022 het Europees octrooi met eenheidswerking zou aangevraagd kunnen worden.

 

Naast het klassieke Europees octrooi, zal het dan mogelijk zijn om bij het EOB een Europees octrooi met eenheidswerking aan te vragen. Dit nieuw octrooi met eenheidswerking zal bescherming verlenen in de 25 EU-lidstaten (met uitzondering van Spanje en Kroatië), waardoor de procedure eenvoudiger en kostenefficiënter zou worden.  

 

Meer info: https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201126b.html.


Vragen over intellectuele eigendom, contacteer annemie.hautekiet@vlaio.be