Hoe Europa kmo's een extra duw in de rug wil geven

  • 26 oktober 2021

Kmo’s zijn de motor van onze economie. 99% van alle bedrijven in Europa zijn kmo’s, goed voor twee derde van de Europese jobs. De Europese Commissie zet dan ook al lang in op een strategie om het kmo-weefsel verder te versterken.

Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, werd die strategie recent geactualiseerd. De Europese Commissie wil kmo’s helpen om duurzamer, digitaler én veerkrachtiger uit de hoek te komen. Om die doelstellingen bij kmo’s te bereiken, werkte de Europese Unie een aantal maatregelen uit.

En daarbij speelt het Enterprise Europe Network een sleutelrol.


Benieuwd hoe Europa mee uw ambities kan ondersteunen op het vlak van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en internationalisering? Klop dan aan bij het Enterprise Europe Network: www.enterpriseeuropevlaanderen.be.