Horizon 2020: Onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU

Laatste revisiedatum: 27/04/2020

Wat houdt de maatregel in?

Horizon 2020 is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020. Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.

Via onderzoek en innovatie worden oplossingen gezocht voor de grootste problemen van deze tijd zoals energie, voedselveiligheid, klimaatverandering en vergrijzing. Het draagt ook bij tot de werkgelegenheid, welvaart en levenskwaliteit. De EU is voor tal van technologieën wereldleider maar staat onder steeds zwaardere druk, niet alleen van haar traditionele concurrenten maar ook van opkomende economieën. Onze toekomstige levensstandaard zal afhangen van de mate waarin we kunnen vernieuwen in onze producten, diensten, bedrijfsleven en sociale processen en modellen. Daarom is innovatie de kern van de Europa 2020-strategie, met als vlaggenschip de "Innovatie-Unie".

Horizon 2020 brengt de opvolgers van de Europese onderzoek- en innovatieprogramma’s, zoals het Zevende Kaderprogramma, CIP en EIT, samen in één programma. Er zullen via dit programma publieke middelen ter beschikking gesteld worden van onderzoeksinstellingen, universiteiten, en innoverende particuliere ondernemingen en kleine bedrijven.

Meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.