Horizon Intellectual Property (IP) scan

  • 26 maart 2021

De Europese Commissie heeft de Horizon IP scan gelanceerd; deze kadert in het Actieplan Intellectuele Eigendom.

Waarover gaat de Horizon IP scan?

De gratis scan moet kmo’s helpen om hun IP in gezamenlijke onderzoeks-en innovatieprojecten efficiënt te beheren en te valoriseren. De Horizon IP scan focust zich in 't bijzonder op de Horizon 2020 of Horizon Europe-projecten die door de EU gefinancierd worden.

Via een uitgebreid netwerk van ervaren IP-experten (in alle EU- en Horizon-geassocieerde landen), biedt het Horizon IP scan-team een ​​individuele inventarisatie aan van de immateriële activa van kmo’s. Deze scan heeft als doel kmo’s te laten zien hoe ze hun bestaande IP kunnen beschermen wanneer ze met meerdere partners beginnen aan een onderzoeks- en innovatieproject (O&I), en om hen te helpen bij het ontwikkelen van een gedeelde strategie met hun partners om de nieuwe gezamenlijk gegenereerde IP te beheren en te exploiteren.

Wie kan de Horizon IP scan aanvragen?

De Horizon IP scan kan aangevraagd worden door Europese start-ups en kmo’s (volgens de definitie van de Europese Commissie) die op het punt staan ​​een Horizon-subsidieovereenkomst (2020/Europe) te ondertekenen of die er onlangs één hebben ondertekend (tot zes maanden na ondertekening). Ook kmo’s die door het Enterprise Europe Network naar de Horizon IP-scan worden verwezen met het oog op een geplande samenwerking met andere entiteiten bij een O & I-project komen tot zes maanden na het begin van een project  - maar bij voorkeur vóór de ondertekening van een overeenkomst -  in aanmerking.

Meer info en aanvragen: Horizon IP Scan (europa.eu). Meer informatie over intellectuele eigendom: annemie.hautekiet@vlaio.be