Innovatiesteun bij Europese samenwerking (thematische steunmaatregel)

Via deze internationale netwerken tracht Europa de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. Ook Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) neemt deel aan een aantal thematische netwerken. Wie als Vlaamse partner deelneemt, krijgt steun via de bestaande innovatiesubsidies van VLAIO.

Dit is een kort overzicht van een aantal thematische netwerken waaraan VLAIO deelneemt:

 • AAL
 • Thematische Eureka-clusters
 • SUSFOOD
 • M-ERA
 • ERA-MIN
 • MarTERA
 • SOLAR-ERA.NET
 • ICT-AGRI-FOOD
 • BLUE BIO
 • ENUAC
   

Klik hier voor meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.