Kebony opent nieuwe fabriek in Vlaanderen

Enterprise Europe Network begeleidt bij de uitbreiding van de productiecapaciteit buiten Noorwegen

Kebony AS is een Noors bedrijf dat een gepatenteerde behandeling heeft ontwikkeld om verschillende naaldhoutsoorten de eigenschappen van hardhout te geven. Een duurzaam alternatief dus voor tropisch hardhout en hout behandeld met conserveermiddelen.

Met hoofdkwartier in Oslo, en een productiefaciliteit in Skien ten Zuiden van de Noorse hoofdstad, stelt Kebony vandaag ruim 70 mensen tewerk. Het bedrijf tekent jaar na jaar forse groeicijfers op en de nood aan een tweede productiefaciliteit dringt zich op.

Vroeg in het proces, februari 2015, wordt Enterprise Europe Netwerk Vlaanderen gecontacteerd door zijn Noorse evenknie, Innovation Norway. Of we zijn klant Kebony konden begeleiden bij de uitbreiding van zijn productiecapaciteit buiten Noorwegen? Vlaanderen en  Duitsland stonden in beeld. Het investeringsbedrag bedroeg € 12 tot € 15 miljoen en zou om en bij de 20 jobs creëren.

Ze zochten een antwoord op vragen rond vestigingsmogelijkheden, federale en regionale steun, arbeidswetgeving, milieuvergunningen … kortom, op alle vragen die gepaard gaan met zo’n investering. Doel was operationeel te zijn in 2017.

Het netwerk in actie

Enterprise Europe Netwerk Vlaanderen, ingebed bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen en uitermate vertrouwd met deze aspecten, bezorgde Innovation Norway een overzicht van subsidies, financieringsmogelijkheden en locaties. Ook vroegen we om rechtstreeks in contact te komen met Kebony om advies op maat te kunnen verstrekken.

Een eerste meeting vond plaats in maart 2015 in aanwezigheid van CEO Christian Jebsen en CTO Per Brynildsen van Kebony. Daarnaast betrokken we ook Flanders Investment & Trade (FIT) en de FOD Financiën bij de meeting om meteen zoveel mogelijk antwoorden te kunnen geven. Uit de meeting bleek duidelijk dat Kebony, naast subsidies, ook begeleiding wilde bij de zoektocht naar een locatie, en extra financiering.

Aangelegde vijvers

Locatie en extra financiering

Enterprise Europe Network Vlaanderen schakelde vervolgens de hulp in van het Team Acquisitie binnen het Agentschap Innoveren & Ondernemen om te zoeken naar een terrein van ongeveer 20.000 m² op de as Gent-Antwerpen. Team Acquisitie organiseerde in de volgende maanden verschillende sitebezoeken in nauw overleg met Kebony. Voor extra financiering introduceerden we het bedrijf bij PMV. Eind november 2015 besliste PMV om mee te investeren in de uitbouw van de productiefaciliteit voor een bedrag van € 10,6 miljoen.

Nu de financiering gevonden was, moest beslist worden over de locatie. Toen bleek dat Kebony een stevige afnemer is van stoom – een restproduct bij tal van chemische bedrijven – werd het bedrijf richting chemische clusters begeleid, ofschoon initieel greenfields over heel Vlaanderen in de weegschaal lagen. Na flink wikken en wegen, en stevig onderhandelen viel de keuze op een terrein bij SsCIP (Scheldt Chemical and Industrial Park) langs de Lanxess-site in Kallo.

Missie bereikt

Op woensdag 8 februari 2017 werd de eerste spadesteek voor Kebony’s nieuwe fabriek in Vlaanderen gegeven. Die zal 30 nieuwe directe en 20 indirecte jobs creëren en moet eind 2017 operationeel zijn. Het doel is de tewerkstelling zelfs te verdubbelen tegen 2019. Dit project kan ook rekenen op strategische transformatiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor een bedrag van 2 miljoen euro.

Deze realisatie is het resultaat van een prima samenwerking tussen de verschillende Vlaamse overheden die voor ondernemers werken. We verwelkomen Kebony en zijn innovatieve producten in Vlaanderen van harte.