Kmo-bevraging over het Initiatief voor Duurzame Producten (SPI)

  • 27 april 2021

Deze raadpleging heeft tot doel de standpunten van kleine en middelgrote ondernemingen over het initiatief voor duurzame producten (SPI) te verzamelen, dat de Europese Commissie vorig jaar in het actieplan voor de circulaire economie (CEAP) heeft aangekondigd en tegen eind 2021 moet worden opgeleverd. De SPI zal ernaar streven om producten die op de EU-markt worden gebracht, geschikt te maken voor een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie, afval te verminderen en ervoor te zorgen dat de prestaties van koplopers op het gebied van duurzaamheid geleidelijk de norm worden.

Een kernonderdeel van SPI zal zich richten op het verbreden van het toepassingsgebied van de Ecodesign Directive buiten energiegerelateerde producten om deze toepasbaar te maken op een zo breed mogelijk assortiment en deze te laten leveren op circulariteit. Het CEAP identificeert een lijst van waardeketens die prioriteit moeten krijgen in het kader van SPI, maar verduidelijkt dat verdere productgroepen zullen worden geïdentificeerd op basis van hun milieu-impact en circulariteitspotentieel.

In het kader van deze enquête kunnen duurzame producten worden opgevat als goederen en diensten die zijn ontworpen om een lange levensduur te hebben; ze zijn duurzaam, herstelbaar, uitbreidbaar en vervaardigd met een minimale impact op het milieu en hun effecten en emissies worden gedurende de hele levenscyclus geminimaliseerd. Ze zijn soms gemakkelijk op de markt te identificeren omdat ze in aanmerking kunnen komen voor een officieel EU-milieukeurmerk.

Het doel van deze raadpleging is het verzamelen van belangrijke adviezen en bewijsmateriaal over de geplande maatregelen van kleine en middelgrote ondernemingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: spi-ia@trinomics.eu

U kunt bijdragen aan deze raadpleging door de online vragenlijst in te vullen voor 15/06/21 op: EUSurvey - Survey (europa.eu)