KMO-bevraging over het opzetten van een EU-kader voor een duurzaam voedselsysteem

  • 2 september 2022

In het kader van de "Europese Green Deal" heeft de Europese Commissie een "Farm to Fork Strategy" (F2F) aangenomen, die tot doel heeft de overgang naar een duurzaam voedselsysteem te ondersteunen.

De F2F-strategie kondigde een initiatief aan voor een kader voor duurzame voedselsystemen ("FSFS") dat de Europese Commissie in 2023 zal presenteren. Deze enquête zal de standpunten van kleine en middelgrote ondernemingen over dit beleidsinitiatief verzamelen.
Het FSFS zal een horizontale kaderwet zijn, die tot doel heeft de overgang naar duurzaamheid te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat voedsel dat op de EU-markt wordt gebracht, steeds duurzamer wordt. Het zal definities, algemene beginselen en doelstellingen vaststellen en de basis leggen voor eisen en verantwoordelijkheden die voor alle actoren in het voedselsysteem van de EU moeten worden vastgesteld. Het zal ook bepalingen bevatten voor een etiketteringskader voor voedselduurzaamheid en bepalingen voor duurzame overheidsopdrachten voor levensmiddelen. Het zal consumenten en overheden in staat stellen duurzame voedselkeuzes te maken. Via het FSFS zullen ook nieuwe governance systemen voor een actievere betrokkenheid van burgers en belanghebbenden worden ingevoerd.

Voor EUsurvey hoeft u de volledige enquête niet in één keer in te vullen. Hiermee kunt u uw enquêtereacties opslaan en ook in een later stadium blijven antwoorden. Zorg ervoor dat u uw antwoorden vóór 30 oktober 2022 indient.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.