Kmo-panel over de komende herziening van de REACH-verordening

  • 3 maart 2022

De Commissie is momenteel bezig met de herziening van reach-verordening ((EG) nr. 1907/2006) en wil graag via deze vragenlijst de standpunten van de kmo's krijgen om de manier waarop de herziene REACH-verordening voor kmo's zou moeten werken, te verbeteren. 

U kunt bijdragen aan deze raadpleging door de vragenlijst in te vullen voor 6 mei 2022 via deze link: EUSurvey - Survey (europa.eu)
De vragenlijst is momenteel alleen beschikbaar in het Engels, maar vertaling in alle andere EU-talen zal beschikbaar zijn op 18 maart 2022 via dezelfde link.

De REACH-verordening heeft tot doel de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren door de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen beter en eerder te identificeren. Dit gebeurt door de vier processen van REACH: registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. REACH heeft ook tot doel het vrije verkeer van chemische stoffen in de EU te waarborgen en de innovatie en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren.

De algemene doelstelling van de herziening is ervoor te zorgen dat de bepalingen van de REACH-verordening de ambities van de Commissie weerspiegelen op het gebied van innovatie voor veilige en duurzame chemische stoffen en een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu, met behoud van de interne markt, zoals bepaald in de strategie voor de duurzaamheid van chemische stoffen. Meer informatie is beschikbaar in de aanvangseffectbeoordeling.