Kmo-vragenlijst over verstoring van toeleveringsketens in Europa als gevolg van COVID-19

  • 19 augustus 2020

De coronavirus-uitbraak en -pandemie (COVID-19) heeft geleid tot een ongekende wereldwijde vertraging van de economie. 

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zijn in het bijzonder zwaar getroffen, en de crisis en de gevolgen ervan zijn een bedreiging voor de bedrijfsactiviteiten en leiden vaak tot verstoringen van toeleveringsketens. 

De Europese Commissie, in samenwerking met het Enterprise Europe Network, roept de kmo’s in Europa op hun ervaringen over de gevolgen van de coronaviruspandemie te delen. Meer in het bijzonder is deze enquête toegespitst op verstoringen van toeleveringsketens en op de vraag hoe kmo’s in verband met verstoringen van toeleveringsketens kunnen worden ondersteund.

Het doel van deze oefening is tijdig informatie te verzamelen die de Europese Commissie zal helpen haar beleid inzake herstel te kalibreren. De verzamelde reacties zullen worden gebruikt voor het systeem voor snelle waarschuwing van de Europese Commissie, dat gericht is op het aanpakken van problemen in verband met toeleveringsketens van Europese ondernemingen. 

Daarnaast kunnen kmo’s die de enquête invullen, om verdere steun door bestaande Europese netwerken voor bedrijfsondersteuning vragen.

De vragenlijst is nu ook beschikbaar in het Nederlands, u kan uw taal selecteren bij aanvang.

Ga naar de vragenlijst 'Kmo-vragenlijst over verstoring van toeleveringsketens in Europa als gevolg van COVID-19'

De vragenlijst blijft online beschikbaar tot 31 december 2020.