Living in the UK: informatie voor Belgen in Verenigd Koninkrijk

  • 6 mei 2021

Door de Brexit is de situatie van de Belgen in het Verenigd Koninkrijk enigszins veranderd, ook op het vlak van sociale zekerheid. Om een eerste antwoord te geven op bepaalde door deze situatie ontstane vragen heeft de FOD Sociale Zekerheid een informatiefiche opgesteld: Living in the UK.

Link naar de brochure: https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/living-in-the-uk-nl.pdf